Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikologia 1200-OS11MI-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: -Łuszczyński J., 2006., Przewodnik do ćwiczeń z mikologii, wyd. II popr. I uzup., Kielce.
-Lipnicki L., 2003, Porosty Borów Tucholskich, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Charzykowy.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja multimedialna

Literatura:

-Szweykowska A., Szweykowski J., 1999, Botanika t. 2 Systematyka, rozdziały dotyczące grzybów, PWN, Warszawa.

-Gumińska B., Wojewoda W., 1988, Grzyby i ich oznaczanie, PWRiL, Warszawa.

-Mańka K., 1998. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa.

-Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z., 2006. Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski, Kraków.

Efekty uczenia się:

W01, W02

U01, U02, U03, U04

K01

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte),

Ocena z egzaminu wg kryteriów:

50% do 60% punktów– dst

>60% do 70% punktów– dst+

>70% do 80% punktów– db

>80% do 90% punktów – db+

>90% punktów– bdb

Warunek dopuszczenia do egzaminu – zaliczenie ćwiczeń

Zakres tematów:

• Charakterystyka ogólna grzybów i ich pozycja systematyczna,

• Współczesne kryteria klasyfikacji grzybów i przegląd ważniejszych

jednostek systematycznych.

• Biologia i ekologia przedstawicieli grup systematycznych grzybów

właściwych (Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota,

Ascomycota, Basidiomycota)

• Biologia i ekologia przedstawicieli wybranych grup systematycznych

organizmów grzybopodobnych

• Grzyby w układach mutualistycznych

• Grzyby – patogeny roślin i zwierząt

• Grzyby saprotroficzne

• Grzyby prawnie chronione i zagrożone

• Znaczenie grzybów dla ekosystemów i dla człowieka: korzystne i

niekorzystne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:00 - 14:45, sala 116 (PS)
Barbara Kieliszewska-Rokicka 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.