Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geologia i geomorfologia 1200-OS11GIG-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E., 2009: Przewodnik do ćwiczeń z geologii. WN PWN Warszawa.


Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna, praca na okazach minerałów i skał, skamieniałości, praca z mapami
Literatura:

Książkiewicz M., 1979: Geologia dynamiczna. Wydawnictwa geologiczne.

Mizerski W., 2006: Geologia dynamiczna. WN PWN

Efekty uczenia się:

W01 - charakteryzuje najważniejsze pojęcia i procesy zachodzące we wnętrzu i na powierzchni Ziemi.

U01 – rozpoznaje podstawowe skały i minerały skorupy ziemskiej i określa ich pochodzenie.

K01 - potrafi uczyć się samodzielnie oraz współpracować i uczyć się razem z innymi osobami w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia na ocenę są: kolokwium w formie opisowej oraz wykonane ćwiczenia.

2. Skala oceniania (zgodnie z regulaminem studiów):

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

3. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ze wszystkich uzyskanych w czasie trwania kursu ocen.

4. Obecność obowiązkowa.

Zakres tematów:

1. Definicja skały, minerału

2. Klasyfikacja minerałów

3. Własności fizyczne minerałów

4. Kryształ, układy krystalograficzne

5. Minerały skał magmowych. Skały magmowe

6. Minerały skał osadowych. Skały osadowe

7. Minerały skał metamorficznych. Skały metamorficzne

8. Stratygrafia i skamieniałości

9. Związki rzeźby z budową geologiczną

10. Powierzchniowe ruchy masowe

11. Formy rzeźby polodowcowej

12. Formy rzeźby eolicznej

13. Formy rzeźby fluwialnej

14. Formy rzeźby wulkanicznej

15. Formy rzeźby krasowej

16. Formy rzeźby wybrzeży

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 18:00 - 19:30, sala 10
Marcin Hojan 7/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Placu Kościeleckich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.