Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne podstawy zachowania 1100-Ps11BPZ-SJ
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Traczyk W., Trzebski A. 1989. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej., PZWL Warszawa.
Konturek: Fizjologia człowieka, Kraków 1998, t. IV
McLaughlin D., Stamford J., White D. Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. PWN 2008
Longstaff A. Neurobiologia. Krótkie wykłady , PWN, 2006

Metody dydaktyczne: warsztaty
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, film dydaktyczny, program edukacyjny LabTutor, obserwacja, eksperyment, komunikacja ze studentami za pomocą USOS MAIL'a
Literatura:

Kalat James W.. Biologiczne podstawy psychologii, PWN 2011

Sadowski: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, PWN, 2007

Tafil-Klawe M., Klawe J. J. Wykłady z fizjologii człowieka. PZWL

Silbernagl S., Despopoulos A.: Kieszonkowy atlas fizjologiczny. PZWL 1994

Silbernagl S., Despopoulos A. Ilustrowana fizjologia człowieka. PZWL, 2007

Traczyk W. 1997. Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL Warszawa.

Zawadzki W., Zieba D., Dejneka J.Fizjologia zwierząt. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. AR Wrocław, 2001.

Rosołowska-Huszcz D., Gromadzka-Ostrowska J.Ćwiczenia z fizjologii człowieka. Wyd. SGGW Warszawa, 2008

Efekty uczenia się:

W01, W02, U01, K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium – pozytywna ocena z sprawdzianów pisemnych punktowanych (1-2), aktywność na ćwiczeniach

Kryteria oceniania sprawdzianów:

91-100 % punktów - bdb

81-90 % punktów – db+

71-80% punktów – db

61-70% punktów – dst+

51-60% punktów – dst

0-50% punktów - ndst

Zakres tematów:

Fizjologia ośrodkowego układu nerwowego: typy i charakterystyka komórek nerwowych i glejowych, budowa błony komórkowej, rodzaje transportu błonowego, pobudliwość i pobudzenie, potencjał spoczynkowego, potencjał czynnościowy, refrakcja bezwzględna i względna, impuls nerwowy, rodzaje włókien nerwowych, Elektroencefalografia (EEG)

Mięśnie poprzecznie prążkowane – budowa i funkcje: rodzaje tkanki mięśniowej, jednostka motoryczna, budowa funkcjonowanie synapsy nerwowo-mięśniowej,

Fizjologia synaps: synapsy i ich rodzaje, pojęcie neuroprzekaźnika.

Odruchy człowieka : kolanowy, podeszwowy, ze ścięgna Achillesa.

Układ krążenia: specyfika budowy mięśnia sercowego, układ bodźco-przewodzący serca, czynność bioelektryczna serca człowieka – EKG. Tętno człowieka. Ciśnienie krwi człowieka. Wpływ wysiłku fizycznego na pracę układu krążenia.

Czynność odruchowa ustroju –pojęcie odruchu, struktura i rodzaje łuków odruchowych, odruchy własne mięśni, regulacja napięcia mięśniowego. Oznaczanie szybkości przewodzenia impulsów w nerwie. Łuk odruchowy i jego analiza.

Ogólna charakterystyka receptorów.

Odruchy własne człowieka: odruchy obronne wyzwalane ze skóry i błon śluzowych, odruchy źreniczne, odruchy wyzwalane z narządów równowagi. Czucie: termiczne, powierzchniowe. Budowa i funkcjonowanie narządów zmysłów: akomodacja oka, astygmatyzm, ostrość wzroku, ostrość słuchu, rozmieszczenie pręcików i czopków, widzenie barw, plamka ślepa, przewodzenie fal dźwiękowych, lokalizacja źródła dźwięku, zmysł smaku, zmysł węchu.

Program PowerLab w monitorowaniu czynności fizjologicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 15:15 - 16:45, sala Aula LBM
Iwona Ałtyn, Magdalena Twarużek 27/33 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 13:30 - 15:00, sala Aula LBM
Iwona Ałtyn, Magdalena Twarużek 33/33 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 17:00 - 18:30, sala Aula LBM
Iwona Ałtyn, Magdalena Twarużek 23/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek F przy ul. Chodkiewicza
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.