Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia środowiskowa 1200-OS24BS-SP
Kurs terenowy (KT) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Banaszak J. (red.). 1998. Ekologia wysp leśnych. Wyd.Uczelniane WSP w Bydgoszczy. 326 ss.
Banaszak J (red). Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii. Wyd. Uczel. AB, Bydgoszcz, 302 ss.
Łomicki A., 1995. Southwood, T.R.E. 1984 Ecological Methods: With Particular Reference to the Study of Insect Populations. Chapman & Hall, London
Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa
Rabotnov T.A. 1985. Fitocenologia. Ekologia zbiorowisk roślinnych. PWN, Warszawa.
Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972. Szata roślinna Polski. T. 1 i 2. PWN, Warszawa
Allan J.D. Ekologia wód płynących. Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
CIECIERKA H., DYNOWSKA M. 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska. t.2. Ekosystemy wodne. UWM, Olsztyn
Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
Literatura:

Ratyńska H., Kaczmarek S., Cierzniak T., Bhenke M. 2002. Ekologia ochrona i kształtowanie krajobrazu. Skrypt do zajęć terenowych w Wielkopolsce Środkowej dla studentów biologii. Wyd. Uczel. AB, Bydgoszcz, 121 ss.

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN Warszawa

Ratyńska H., Wojterska M., Brzeg A. 2010 Multimedialna Encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski vol.2. Instytut Edukacyjnych Technologii Informatycznych.

Wierzbicka M. 2015. Ekotoksykologia. Rośliny, gleby. Metale. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Falińska K. 1990. Osobnik, populacja. Fitocenoza. PZWN, Warszawa.

Kulpa W. 1988. Nasionoznawstwo chwastów. PWRiL. Warszawa.

Engelhardt W. Flora i fauna wód śródlądowych. Przewodnik. Wydawnictwo Multico. Warszawa 1998.

Falniowski A., 2007. Techniki zbioru, utrwalania i konserwacji zwierząt.

Kołodziejczyk A., Koperski P. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

W01, W02

U01,U02, U03

K01, K02, K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności pracy terenowej studenta: kolokwium, praca i dyskusja w terenie

Zaliczenie z oceną:

od 50% do 60% punktów – dst

powyżej 60% do 70% punktów – dst+

powyżej 70% do 80% punktów – db

powyżej 80% do 90% punktów – db+

powyżej 90% punktów – bdb

Zakres tematów:

Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania ekosystemów w krajobrazie: leśnym, rolniczym i miejskim; zapoznanie z różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt oraz strukturą zbiorowisk i zgrupowań w obrębie ww. krajobrazów; przegląd podstawowych typów siedlisk leśnych; bioindykacyjne reakcje roślin i zwierząt w środowisku; zapoznanie z procesami fitooczyszczania; zapoznanie z rodzajami form ochrony przyrody. Problem gatunków konfliktowych w ochronie przyrody na przykładzie bobra europejskiego. Poziomy degradacji środowiska wodnego. Analiza środowiskowa wynikająca z działalności człowieka. Działalność gatunków inwazyjnych. Ocena stanu ekologicznego zbiorowisk wodnych na podstawie wskaźników biologicznych. Indeksy biotyczne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:00 - 12:30, (sala nieznana)
Sławomir Kaczmarek, Renata Hoffmann, Cezary Toma 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.