Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli 1100-POP11PP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.ukw.edu.pl/pracownicy/strona/marszalek_katarzyna/
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Chomoczyńska-Rubacha M., Rubacha K. (2007), Płeć kulturowa nauczycieli, Funkcjonowanie w roli zawodowej, Kraków
Kosiorek M, (2007), Pedagogika autorytarna, Geneza, modele, przemiany, Kraków
Kron F.W. (2012), Pedagogika. Kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki. Sopot
Rubacha K. (2008), Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, Kraków
Pyżalski J., Merecz D. (2010), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków
Rutkowiak J., Kubinowski D., Nowak M.,(red.) (2007), Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin 
Szlendak T., T. Kozłowski, ( 2008) Naga małpa przed telewizorem: popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Warszawa |
Szlendak T., (2008, ), Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wrocław
Szuba L., (2002), Polityka oświatowa państwa polskiego w latach 1944-1956, Lublin
Śliwerski B., (2009), Współczesna myśl pedagogiczna, Kraków 
Metody dydaktyczne: wykład monograficzny
wykład w toku problemowym
Literatura:

Hejnicka-Bezwińska T., (2015), Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym, Warszawa

Hejnicka-Bezwińska T., (2015), Praktyka edukacyjna w warunkach kulturowej zmiany, Warszawa

Hejnicka-Bezwińska T. (2008), Pedagogika ogólna. Warszawa

Piekarski J, Śliwerski B. (2000), Edukacja alternatywna. Nowe teorie, model badań i reform, Kraków

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1 (2003) Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Warszawa.

Pedagogika. Tom 1,2,3, (2006), B. Śliwerski (red.). Gdańsk

Potulicka E., Rutkowiak J., (2010), Neoliberalne uwikłania edukacji, Karków

Efekty uczenia się:

W_1: posiada wiedzę o przedmiocie badań pedagogicznych i rozumie pojęcia tworzące mapę pojęciową współczesnej pedagogiki: edukacja, procesy edukacyjne i pedagogie; [K_W03]

W_2: posiada wiedzę na temat struktury systemu edukacji w tym zwłaszcza znaczenia instytucji edukacyjnych, funkcji i celów edukacji szkolnej, i równoległej modeli współczesnej szkoły, pojęcie ukrytego programu szkoły i alternatywnych form edukacji [K_W06]

W_3: wie czym się charakteryzuje wiedza racjonalna i irracjonalna. Rozumie różnice pomiędzy wiedzą potoczną, naukową, spekulatywną, literacką [K_W07]

W_4: posiada wiedzę o problemach współczesnej pedagogii [KW09]

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemna treści z zakresu tematyki wykładów. Na ocenę dostateczną należy uzyskać 65% punktów.

Zakres tematów:

Geneza i rozwój pedagogiki w cywilizacji zachodniej

Rozwój pedagogiki w Polsce

Przedmiot współczesnych badań pedagogicznych i mapa pojęciowa współczesnej pedagogiki: edukacja, procesy edukacyjne, pedagogie. Instytucjonalizacja systemu oświaty proces przechodzenia od pedagogiki tradycyjnej do współczesnej.

Pedagogika krytyczna a ukryty program

Alternatywne formy edukacji

Edukacja równoległa

Reformy edukacji a polityki oświatowe w Polsce i na świecie

Pedagogika inkluzji i zarządzanie piętnem

Pedagogia w warunkach kulturowej zmiany- wybrane problemy

Kluczowe problemy współczesnej pedagogiki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:45, sala 153
Katarzyna Marszałek 26/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.