Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania 1100-POP11PPR-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Baley, S. (1965). Psychologia wychowawcza w zarysie. Warszawa: PWN.
Bettelheim, B. (2005). Wystarczająco dobrzy rodzice. Poznań: Rebis.
Brazelton, T. B., Sparrow, J. D. (2013). Rozwój dziecka od 0 do 3 lat. Sopot: GWP.
Brazelton, T. B., Sparrow, J. D. (2013). Rozwój dziecka od 3 do 6 lat. Sopot: GWP.
Całusińska, M., Malinowski, W. (2016). Trening umiejętności wychowawczych. Sopot: GWP.
Eisenberg, A., Murkoff, H.E., Hathaway, S.E. (2006). Drugi i trzeci rok życia dziecka. Poznań: Rebis.
Dembo, M.H. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP.
Eisenberg, A., Murkoff, H.E., Hathaway, S.E. (2006). Pierwszy rok życia dziecka. Poznań: Rebis.
Eisenberg, A., Murkoff, H.E., Hathaway, S.E. (2007). W oczekiwaniu na dziecko. Poradnik dla przyszłych matek i ojców. Poznań: Rebis.
Faber, A., Mazlish, E. (2006). Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały. Poznań:
Wydawnictwo Media Rodzina.
Gołuńska, K., Miotk-Mrozowska, M. (2017). Znaczenia nadawane urządzeniu dotykowemu przez rodziców małych dzieci w interakcji jadziecko-urządzenie mobilne - badanie eksploracyjne. Psychologia Rozwojowa, 22, 2, 87-110.
Hupp, S., Jewell, J. (2015). Great Myths Of Child Development. Malden, MA: Wiley.
Kaja, B. (red.). Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja t.1-9. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
Kaja, B. (1998). Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
Kaja, B. (2005). Problemy psychologii wychowania. Teoria i praktyka. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
Kaja, B. (2006). Psychologia – „nauka kultu cargo”? W poszukiwaniu paradygmatu wychowania. Polskie Forum Psychologiczne, 11,1, s.
42-57.
MacKenzie, R. J. (2005). Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Gdańsk: GWP.
Miotk-Mrozowska, M. (2011). Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w procesie edukacji. W: S. Kowalik (red.)
Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: PWN.
Miotk-Mrozowska, M. (2011). Współpraca szkoły z rodzicami ucznia. W. S. Kowalik (red.) Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa:
PWN.
Miotk-Mrozowska, M. (2013). Jak optymalizować jakość życia młodych rodziców? Propozycja rozwojowej koncepcji jakości życia. W:
B.M. Kaja (red.). Małżeństwo, rodzina, rozwód. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW.
Murkoff, H., Eisenberg, A., Hathaway, S. (2005). Pierwszy rok życia dziecka. Poznań: Rebis.
Musiał, M. (2017). Dobra relacja. Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Warszawa: Mamania.
Olechnowicz, H. (2015). Dobre chwile z moim dzieckiem. Zabawy sprzyjające rozwojowi charakteru. Warszawa: IPS.
Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (1998). Psychologia wychowawcza. t.1,2. Warszawa: PWN.
Rasmus, A., Mańko, G, Miotk-Mrozowska, M., Hajdukiewicz, A., Kiżewska, A. (2016). The quality of life of children after mild and
moderate traumatic brain injury. Acta Neuropsychologica,14, 2, 141-154.
Roberts, T. (red.). (1975). Four psychologies applied to education: Freudian, Behavioral, Humanistic, Transpersonal. Cambridge:
Schenkman Publishing Company, Inc.
Sears, W., Sears, M. (2013). Księga rodzicielstwa bliskości. Warszawa: Mamania.
Shanker, S., Barker, T. (2017) Self-reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Warszawa: Mamania.
Schaffer, R.H. (2007). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.
Skinner, Ch.E. (1971). Psychologia wychowawcza. Warszawa: PWN.
Vasta, R., Haith, M., Miller, S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.
Wojciszke, B. (2003). Człowiek wśród ludzi. Poznań: Scholar.
Wójtowicz-Dacka, M., Miotk-Mrozowska, M. (2016). Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline
as a new psychological method of development support in Poland. Polish Psychological Bulletin, 47, 3, 250-257.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody problemowe
wykład kursowy
Literatura:

Brzezińska, A.I. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk: GWP.

Faber, A., Mazlish, E. (2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Wydawnictwo Media

Rodzina.

Ilg, F.L., Bates, L., Baker, S. M. (2015). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Gdańsk: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Kowalik, S. (red.) (2011). Psychologia ucznia i nauczyciela. Warszawa: PWN.

Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie treści konwersatoriów według wymogów osoby prowadzącej.

Egzamin pisemny lub ustny z zakresu treści programowych, próg zaliczenia 60%

Zakres tematów:

1. Przedmiot i zakres psychologii rozwoju i wychowania

2. Miejsce psychologii rozwoju i wychowania względem pokrewnych dziedzin nauk społecznych

3. Specyfika prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

4. Ujęcie psychologii rozwoju w cyklu życia

5. Pojęcie normy rozwojowej i odstępstw od normy

6. Różnicowanie pojęć procesów kształcenia i wychowania, wspomagania rozwoju, wspierania rozwoju, wczesnego wspomagania

rozwoju i pojęć pokrewnych

7. Rola psychologa i pedagoga w przebiegu procesów edukacyjno-wychowawczych

8. Współpraca psychologa i pedagoga z pozostałym członkami zespołów interdyscyplinarnych

9. Współpraca psychologa i pedagoga z rodziną dziecka

10. Zasady etyczne w pracy psychologa i pedagoga w obszarze oddziaływań edukacyjno-wychowawczych

11. Wybrane bio-psycho-społeczne czynniki blokujące i stymulujące rozwój dziecka w wybranych stadiach rozwoju oraz rola tych

czynników w dalszym przebiegu rozwoju dziecka

12. Rozpoznawanie wybranych problemów wychowawczych w następujących okresach rozwoju

a. Okres prenatalny i niemowlęcy

b. Okres poniemowlęcy

c. Okres przedszkolny

d. Okres szkolny

e. Okres adolescencji

13. Wspomaganie rozwoju w wybranych okresach rozwojowych

f. Okres prenatalny i niemowlęcy

g. Okres poniemowlęcy

h. Okres przedszkolny

i. Okres szkolny

j. Okres adolescencji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:00 - 11:30, sala 153
Magdalena Miotk-Mrozowska 26/31 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.