Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Część I Diagnozowanie i rozwijanie własnych umiejętności interpersonalnych 1100-POP11DIR-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Rosenberg M. (2006). Edukacja wzbogacająca życie. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza.
Cialdini R.B. (2016). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: GWP.
Barge J. Kevin, Morreale Shewryn P, Spitzberg Brian H. Komunikacja między ludźmi (2015). Komunikacja między ludźmi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
warsztaty
zajęcia realizowane innymi metodami
Literatura:

Geldard K. (2004). Rozmowa, która pomaga. Gdańsk: GWP.

Rosenberg M. (2003). Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza

Metody i kryteria oceniania:

100% frekwencja na zajęciach oraz aktywność podczas zajęć.

Zakres tematów:

Zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne stanowią rozwojową i pogłębiającą świadomość formę zajęć o charakterze doświadczeń grupowych. Celem ich jest rozwój osobisty, doskonalenie więzi międzyludzkich i integracja grupy. Podczas zajęć każdy może przyjrzeć się osobistym zasobom i ograniczeniom. Jest to spotkanie z innymi ludźmi na poziomie daleko wykraczającym poza codzienne normy komunikacyjne. Stwarzane są tu sytuacje, w których student zdobędzie wiedzę na temat własnych indywidualnych strategii budowania lub unikania relacji z innymi ludźmi, mechanizmów obronnych jakie wykorzystuje się w codziennym życiu. Student ma szansę opanować umiejętności efektywniejszej współpracy z innymi, lepszego współżycia w grupie, poprawnej komunikacji, budowania dobrego klimatu, identyfikacji z grupą.

1. Zasady pracy w grupie.

2. Zasady sprzyjające nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktu.

3. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w relacjach z innymi ludźmi (umiejętności: słuchania, parafrazowania, odzwierciedlania, wyrażania empatii)

4. Umiejętność rozpoznawania, nazywania i komunikowania przeżywanych emocji, opinii.

5. Rozpoznawanie ról grupowych, udzielanie informacji zwrotnych i podejmowanie decyzji w grupie.

7. Asertywność w relacjach - określanie własnych granic psychologicznych, stanowcze wyrażanie siebie, reagowanie na krytykę oraz pochwały.

8. Prace indywidualne związane z własnym rozwojem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 16:00, sala 21
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 16:00, sala 21
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 16:00, sala 21
Wioletta Junik 15/16 szczegóły
2 jednokrotnie, środa (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 16:00, sala 21
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 16:00, sala 21
jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 16:00, sala 21
Wioletta Junik 11/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.