Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy wybranych obszarów chronionych 1200-OS35PWOC-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Pullin A. 2007. Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2000. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
metody dyskusyjne
Literatura:

Ustawa o ochronie przyrody - Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późniejszymi zmianami.

http://www.parkinarodowe.edu.pl/pn/

http://www.kp.org.pl/pl/

https://pracownia.org.pl/

Efekty uczenia się:

W01: zna zasady ochrony przyrody w parkach narodowych, krajobrazowych i innych obszarach chronionych

W02: Wymienia parki narodowe i wybrane parki krajobrazowe Polski

U01: rozpoznaje aktualne i potencjalne zagrożenia środowiska przyrodniczego na obszarach chronionych

U02: ocenia zagrożenia i możliwości regeneracyjne przyrody na terenach chronionych

K01: Jest wrażliwy na lokalne i globalne zagrożenia przyrody

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie prezentacji przez studentów, aktywność podczas laboratoriów. Wypełnienie wymagań:

50% do 60% – dst

> 60% do 70% – dst+

> 70% do 80% – db

> 80% do 90% – db+

> 90% – bdb

Zakres tematów:

Charakterystyka problemów ochrony w wybranych parkach narodowych i krajobrazowych Polski:

- charakterystyka ogólnych warunków obszaru parku

- charakterystyka walorów przyrodniczych parku, ze szczególnym uwzględnieniem najcenniejszych przedmiotów ochrony

- zagrożenia dla przyrody na terenie parku

- sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:00 - 12:30, sala 109 (PS)
Małgorzata Mazur, Katarzyna Marcysiak 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.