Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych 1200-OS35ZŚnOS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: KARASIŃSKA W, NIENARTOWICZ A. 1998. Halofity jako chwasty pól uprawnych wokół fabryki sody w Mątwach. W: KAŹMIERCZAK E., NIENARTOWICZ A., PIERNIK A., WILKOŃ-MICHALSKA J. (red.), Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej. Wyd. UMK, Toruń: 303-315.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

ADAM P. 1990. Saltmarsh ecology. Cambridge University Press, Cambridge.

LANGER P. 2007. Rekultywacja i zagospodarowanie poeksploatacyjne terenów salinarnych. Czasopismo Techniczne. Architektura. R. 104, z. 7-A.: 309-315.

NIENARTOWICZ A., WAROT L., 2001. Ochrona halofitów na Kujawach a zrównoważony rozwój. Przegląd Przyrodniczy XII(3-4): 205-214.

PODBIELKOWSKI Z., PODBIELKOWSKA M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

SZWEYKOWSKA A. 1997. Fizjologia Roślin. Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.

TWERD L. 2012. Tendencje dynamiczne halofitów Kujaw. Wyd. UKW, Bydgoszcz.

WILKOŃ-MICHALSKA J., 1963. Halofity Kujaw. Studia Soc. Scientiarum Torunensis D, Botanica 7. Toruń.

WILKOŃ-MICHALSKA J., 1986. Tendencje rozwojowe i ochrona halofitów w Polsce. Acta Universitatis Lodzensis B: 123-129.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, W04, U07, K01

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia na ocenę są referaty.

Skala oceniania: od 50% do 60% punktów – dst, powyżej 60% do 70% punktów – dst+, powyżej 70% do 80% punktów – db, powyżej 80% do 90% punktów – db+, powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

Zagrożenia środowiska w obszarach salinarnych. Uwarunkowania technologiczne wynikające ze sposobu pozyskiwania soli kamiennej oraz jej przetwórstwa.

Czynniki hydrogeologiczne sprzyjające skażeniu wód podziemnych i głębinowych w rejonie eksploatacji wyrobisk oraz zakładów przemysłowych wytwarzających zasolone, poprodukcyjne odpady.

Wpływ soli kamiennej jako surowca mineralnego zawierającego chlorek sodu na środowisko przyrodnicze. Oddziaływanie na gleby, rośliny oraz zwierzęta.

Zagospodarowanie obszarów salinarnych (działalność uzdrowiskowa, turystyka i rekreacja, funkcja muzealna i oświatowa, magazynowanie surowców energetycznych, składowanie substancji toksycznych).

Obszary salinarne na świecie

Przegląd typów halofitów i ich przystosowania

Systematyka roślinności słonolubnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:15 - 9:00, sala 116 (PS)
Lucyna Twerd 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.