Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność i jej przemiany 1200-OS36BJP-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Groombridge B., Jenkins MD. 2002. World atlas of biodiversity. University of California Press, Berkeley and Los Angeles.
Weigmann G. 2006. Hornmilben (Oribatida). Die Tierwelt Deutschlands part 76. Goecke & Evers, Keltern.
Krantz GW., Walter DE. 2009. A manual of acarology, 3 rd Ed. Texas Tech University Press.
https://foodtank.com/news/2015/01/fifteen-seed-saving-initiatives-protecting-biodiversity-for-future-generati/

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

Andrzejewski R., Weigle A. 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Drugi polski raport – 10 lat po Rio. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Kalinowska A.2011. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Cappers RTJ., Bekker RM. 2013. A manual for the identification of plant seeds and fruits. Barkhuis & University of Groningen, Groningen.

Boynansky V., Fargasowa A. 2007. Atlas of seeds and fruits of Central and East-European Flora. Springer, Dordrecht.

Efekty uczenia się:

P6S_WG

P6S_UW

PS6_KK

Metody i kryteria oceniania:

Test

50%-60% - 3,0 dst

60%-70% - 3,5 dst+

70%-80% - 4,0 db

80%-90% - 4,5 db+

90%-100% - 5,0 bdb

Zakres tematów:

Definicja bioróżnorodności. Bioróżnorodność w czasie. Różnorodność gatunkowa: widłakowe, skrzypowe, paprociowe, nagozalążkowe, okrytozalążkowe w Polsce. Ekonomiczny wymiar różnorodności biologicznej w lasach. Różnorodność biologiczna w procedurach ocen oddziaływania na środowisko. Obszary chronione jako forma zarządzania różnorodnością biologiczną. Rola ogrodów botanicznych i banków genów w zachowaniu różnorodności biologicznej. 15 Inicjatyw w zakresie ochrony różnorodności biologicznej nasion dla przyszłych pokoleń.

Gatunek zwierząt jako jednostka ewolucyjna, żródła zmienności gatunkowej i różnorodność zwierząt na różnych poziomach organizacyjnych. Metody i trudności związane z oceną różnorodności zwierząt. Wskaźniki bioróżnorodności zwierząt na przykładzie roztoczy, różnorodność gatunkowa wybranych układów ekologicznych, je znaczenie i czynniki antropogeniczne ograniczające i zwiększające tę różnorodność. Ochrona różnorodności gatunkowej świata zwierzęcego Polski, zagrożenia i związane z nią problemy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 16:30 - 18:00, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 6
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 14:30 - 15:15, Budynek przy Al. Ossolińskich, sala 8 (PS)
Stanisław Seniczak, Cezary Toma 4/4 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.