Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioróżnorodność i jej przemiany 1200-OS36BJP-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Weigmann G. 2006. Hornmilben (Oribatida). Die Tierwelt Deutschlands part 76. Goecke & Evers, Keltern.
Krantz GW., Walter DE. 2009. A manual of acarology, 3 rd Ed. Texas Tech University Press

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Praca z komputerem, pokaz.
Literatura:

Boynansky V., Fargasowa A. 2007. Atlas of seeds and fruits of Central and East-European Flora. Springer, Dordrecht.

Cappers RTJ., Bekker RM. 2013. A manual for the identification of plant seeds and fruits. Barkhuis & University of Groningen, Groningen.

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W03

K_U01,K_U02,K_U06

K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Część roślinna: wykonanie posteru 50x70cm z bioróżnorodnoci owoców, opisu bioróżnorodności owoców oraz sprawozdania z analizy obrazu owoców.

Część zwierzęca: sprawozdanie z pracy własnej.

Ocena końcowa jest średnią z części roślinnej i zwierzęcej.

50%-60% - 3,0 dst

60%-70% - 3,5 dst+

70%-80% - 4,0 db

80%-90% - 4,5 db+

90%-100% - 5,0 bdb

Zakres tematów:

Bioróżnorodność owoców i nasion na świecie i w Polsce. Ocena zróżnicowania owoców na różnych kontynentach. Zróżnicowanie wybranych rodzajów nasion Polski i związanych z nimi siedlisk. Morfologiczna ocena bioróżnorodności owoców i nasion za pomocą analizy obrazu.

Metody badań różnorodności gatunkowej roztoczy. Przykłady zróżnicowania mechowców – cechy diagnostyczne gatunków, występowanie, rozwój, znaczenie w ekosystemach. Analiza zgrupowań mechowców wybranych biotopów, ekosystemów i ekotonów w tym zdegradowanych, wskaźniki ekologiczne i wnioskowanie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 16:15 - 17:45, Budynek F przy ul. Chodkiewicza, sala 7 (PK)
wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 15:30 - 17:00, Budynek przy Al. Ossolińskich, sala 12 (PS)
Stanisław Seniczak, Cezary Toma 4/4 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.