Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka odpadami i biotechnologia w ochronie środowiska 1200-OS36GOiBwOS-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Sigmunt F. Zakrzewski „ Podstawy toksykologii środowiska” PWN Warszawa 1997.
Skalmowski K. (red.). „Poradnik gospodarowania odpadami” Wydawnictwo Verlag Dashöfer Warszawa, 1999.
P.O`Neill „Chemia środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
http://www.e-gospodarkaodpadami.pl/
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: prezentacje multimedialne, doświadczenia laboratoryjne
Literatura:

A.K. Błędzki „Recykling materiałów polimerowych" WNT Warszawa, 1997.

K. Skalmowski „Badania właściwości technologicznych odpadów komunalnych: ćwiczenia laboratoryjne” Warszawa Wydawnictwo PWN, 2004.

J. Biegańska „Metody analizy w gospodarce odpadami” Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych, Gliwice 2008.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W04, U02, U03, U04, U05, K03

Metody i kryteria oceniania:

1. Pisemne zaliczenie (kolokwium) znajomości zagadnień teoretycznych związanych ze zrealizowanymi zajęciami.

2. Ocena sprawozdań z wynikami i wnioskami dotyczącymi przeprowadzanych doświadczeń.

3. Skala oceniania:

od 60% do 65% punktów – dst,

powyżej 65% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

• Zapoznanie z przepisami BHP, zasadami pracy w laboratorium, programem zajęć oraz zalecaną literaturą.

• Podstawowe metody recyklingu tworzyw sztucznych. Rozkład odpadowego PET w reakcji glikolizy z glikolem etylenowym. Ocena wydajności prowadzonego procesu.

• Odzysk surowców z odpadów na drodze recyklingu chemicznego. Otrzymywanie ałunu glinowo – potasowego z odpadowej puszki aluminiowej. Ocena wydajności procesu.

• Oznaczanie aktywności katalazy w środowisku glebowym metodą manganometryczną.

• Oznaczanie zawartości celulozy w odpadach.

• Testy glonowe do oceny toksycznego wpływu metali ciężkich na organizmy żywe. Ocena potencjalnego zastosowania glonów (Pseudopediastrum boryanum) jako organizmów testowych w badaniach toksyczności metali ciężkich (ocena toksyczność miedzi).

• Ocena naturalnych właściwości biosorpcyjnych odpadowego materiału biologicznego (skorupki kurzych jaj) w usuwaniu jonów Cr(VI) z roztworu wodnego. Oznaczenie stężenie chromu(VI) w badanych roztworach za pomocą testu Spectroquant (Merck).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:00 - 14:00, sala 011
Małgorzata Sutkowy 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy Poniatowskiego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.