Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnawialne źródła energii 1200-OS36OZE-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Miesięcznik „Czysta energia”.
www.reo.pl
www.energieodnawialne.pl
www.agroenergetyka.pl
www.globenergia.pl

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

BOGDANIENKO J. 1989. Odnawialne źródła energii. PWN, Warszawa.

LEWANDOWSKI W.M. 2010. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wyd. Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, U01

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia na ocenę jest kolokwium w formie testu.

2. Skala oceniania:

od 50% do 60% punktów – dst,

powyżej 60% do 70% punktów – dst+,

powyżej 70% do 80% punktów – db,

powyżej 80% do 90% punktów – db+,

powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

1. Systematyka energii odnawialnych.

2. Energia promieniowania słonecznego. Podstawy teoretyczne i metodologia.

Wykorzystanie energii słonecznej. Kolektory słoneczne. Panele fotowoltaiczne.

3. Energia wiatru. Teoria powstawania wiatru. Wykorzystanie wiatru do wytwarzania energii. Rodzaje turbin wiatrowych.

4. Energia wody – podstawy teoretyczne. Systematyka elektrowni wodnych. Mała energetyka wodna.

5. Biomasa do celów energetycznych – zasoby, produkcja i wykorzystanie.

6. Biogaz. Technologie wytwarzania biogazu. Podstawowe typy elektrowni biogazowych.

7. Energia geotermalna – podstawy teoretyczne, zastosowanie pomp ciepła. Wykorzystanie energii geotermalnej.

8. Zalety i wady omawianych technologii energii odnawialnej. Wpływ wybranych technologii OZE na środowisko przyrodnicze.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (parzyste), 8:15 - 9:45, sala 201
Barbara Waldon-Rudzionek, Jolanta Tyburska-Woś 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.