Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnawialne źródła energii 1200-OS36OZE-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: BOCZAR T. 2008. Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania. Wyd. PAK, Warszawa.
GOŁĘBIOWSKA U. (red). 2013. OZE Odnawialne źródła energii. Materiał wspierający realizację programu „Odnawialne źródła energii” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Koszalin.
OSTROWSKA-HUĆKO A. 2014. Zagospodarowanie energii wiatru przy użyciu małych turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu. Budownictwo i inżynieria środowiska, 5: 65-72.
STRYCZEWSKA H.D. 2012. Energie odnawialne. Przegląd technologii i zastosowań. Politechnika Lubelska, Lublin.
Miesięcznik „Czysta energia”.
www.reo.pl
www.energieodnawialne.pl
www.agroenergetyka.pl
www.globenergia.pl

Metody dydaktyczne: ćwiczenia terenowe
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: tworzenie krótkich notatek, prezentacje multimedialne, obliczenia, pokaz
Literatura:

BOGDANIENKO J. 1989. Odnawialne źródła energii. PWN, Warszawa.

JASTRZĘBSKA G. 2007. Odnawialne źródła energetyczne i pojazdy proekologiczne. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

JĘDRCZAK A. 2008. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

KLUGMANN-RADZIEMSKA E. 2015. Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

LEWANDOWSKI W.M. 2010. Proekologiczne źródła energii odnawialnej. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa.

SIDOR T. 2011. Alternatywne źródła energii. WSZOP, Katowice.

Efekty uczenia się:

W01, W02, W03, U01, K01

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia na ocenę jest prezentacja multimedialna, praca i aktywność na zajęciach (zweryfikowana na podstawie przedłużonej obserwacji nauczyciela).

2. Skala oceniania: od 50% do 60% punktów – dst, powyżej 60% do 70% punktów – dst+, powyżej 70% do 80% punktów – db, powyżej 80% do 90% punktów – db+, powyżej 90% punktów – bdb.

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia i jednostki energii oraz ich równoważniki.

2. Energia z biomasy. Proces spalania biomasy, zagadnienia energetyczne dla różnych składników biomasy i sposobu ich spalania. Wizyta w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy oraz w Ogrodzie Botanicznym IHAR.

3. Biogaz. Mechanizm powstawania biogazu, wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej.

4. Siłownie wiatrowe, potencjał i wykorzystanie energii wiatru. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. Klasyfikacja turbin wiatrowych. Budowa turbiny wiatrowej. Warunki lokalizacji turbin wiatrowych. Ogólna zasada działania siłowni wiatrowej z wirnikiem o osi poziomej. Zalety i wady farm wiatrowych.

5. Energia słoneczna, cz. 1. Budowa kolektora słonecznego.

6. Energia słoneczna, cz. 2. Obliczanie spodziewanych efektów pracy dwóch typów kolektorów słonecznych. Natężenie promieniowania słonecznego. Nasłonecznienie. Moc kolektora. Zależność pomiędzy natężeniem promieniowania i temperaturą a wydajnością kolektora.

7. Energia wód. Budowa hydroelektrowni. Typy dużych elektrowni wodnych. Małe elektrownie wodne.

8. Energia geotermalna. Ocena zasobów dyspozycyjnych wód i energii geotermalnej województwa kujawsko-pomorskiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:00 - 10:45, sala 109 (PS)
Barbara Waldon-Rudzionek, Jolanta Tyburska-Woś 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.