Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne i ewolucyjne podstawy funkcjonowania biosfery 1200-OS36EiEPFB-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dawkins R. Samolubny gen. Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
Weiner J. Dziób zięby, czyli jak dziś przebiega ewolucja. Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
Zimmer C. The Tangled Bank. An Introduction to Evolution. Roberts and Company, Colorado 2014.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

Futuyma D. J. 2008. Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Krzanowska H., Łomnicki A., Rafiński J., Szarski H., Szymura J.M. 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej. PWN, Warszawa.

Dzik J. 1992. Dzieje życia na Ziemi. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

W01 zna strukturę biosfery oraz przyczyny, mechanizmy i skutki wybranych procesów przyrodniczych kształtujących biosferę;

W02 charakteryzuje najważniejsze teorie ewolucji biologicznej;

K02 świadomie postrzega ciągły, ewolucyjny charakter zmian w przyrodzie;

K03 zdaje sobie sprawę z potrzeby ciągłego aktualizowania własnej wiedzy przyrodniczej.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne: pytania otwarte.

od 50% do 60% punktów – dst

powyżej 60% do 70% punktów – dst+

powyżej 70% do 80% punktów – db

powyżej 80% do 90% punktów – db+

powyżej 90% punktów – bdb

Zakres tematów:

• Biosfera jako układ przyrodniczy;

• Zależności ekologiczne w biosferze;

• Teorie ewolucji biosfery (teorie ewolucji w okresie przeddarwinowskim, darwinizm jako główny kierunek ewolucjonizmu współczesnego, ewolucja syntetyczna);

• Ewolucyjne pojęcie gatunku (powstawanie gatunków – poziomy specjacji, specjacja stopniowa: sympatryczna i allopatryczna, specjacja skokowa przez poliploidyzację, specjacja perypatryczna);

• Mechanizmy zabezpieczające odrębność gatunkową; rodzaje i skuteczność izolacji.

• Rodzaje zmienności, zmienność niedziedziczna i dziedziczna.

• Dobór jako zjawisko ewolucyjne (dobór naturalny – ograniczenie genetycznej zmienności populacji, dobór grupowy i krewniaczy);

• Procesy koewolucji;

• Procesy ewolucji ponadgatunkowej (radiacja adaptatywna, idioadaptacja, ewolucja kwantowa, szybkość zmian ewolucyjnych, wymieranie gatunków).

• Antropogeneza. Rodzaj Australopithecus i Homo.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 12:00 - 12:45, sala 8 (PS)
Tomasz Marquardt 4/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy Al. Ossolińskich
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.