Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi 1100-PR23DSM-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Ustawy i rozporządzenia podawane w trakcie zajęć
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody seminaryjne
warsztaty
Literatura:

Czapów Cz „Wychowanie resocjalizujące W-wa 1978

Górski St „ Metodyka resocjalizacji „W-wa 1985

Konopczyński M „ Twórcza resocjalizacja „W-wa 1996

Urban B , Stanik J „ Resocjalizacja „ W - wa 2007

A.Latoś, (2012), Zabiłam swoje dziecko.... (studium przypadków zabójczyń dzieci oraz możliwości ich resocjalizacji)

Efekty uczenia się:

W_01

U_01, U_02, U_03

K_01

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na ćwiczeniach + praca zaliczeniowa + kolokwium

Kryteria oceny:

0-49% - ocena 2,0

50-74% - ocena 3,0

75-79% - ocena 3,5

80-89% - ocena 4,0

90-94% - ocena 4,5

95- 100% - ocena 5,0

Zakres tematów:

Pozazakładowe formy resocjalizacji nieletnich funkcjonujące w środowisku otwartym nieletniego ich

charakterystyka .

Realizacja zasad wychowania resocjalizującego w różnych systemach resocjalizacyjnych i mikro systemie wybranej placówki

Krytyczna analiza systemu dyscyplinarno – izolacyjnego –jego negatywne skutki w postaci II życia

Zakładowe formy resocjalizacji nieletnich, ich klasyfikacja i struktura organizacyjna na podstawie analizy wybranej placówki - procedura kierowania i przyjęcia nieletniego do zakładu poprawczego.

Praca osobopoznawcza ( arkusze spostrzeżeń , IPR –dokumentowanie)

Znaczenie autorytetu i osobistego przykładu wychowawcy w procesie resocjalizacyjnym .

Usamodzielnianie wychowanka jako końcowy etap oddziaływań resocjalizacyjnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 16:00, sala 234
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 16:00, sala 234
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 9:00 - 16:00, sala 234
Agnieszka Latoś 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.