Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: Metodyka pracy kuratora sądowego rodzinnego 1100-PR23DKS-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Ustawy i rozporządzenia podawane w trakcie zajęć

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
wykład w toku problemowym
Metody dydaktyczne - inne: 1. Jedynak T., Stasiak K., 2008, Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa
2. Jedynak T., Stasiak K., 2007. Funkcjonowanie polskiej kurateli sądowej w świetle regulacji prawnych. Zadania kuratorów., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
3. Gromek K., 2005., Kuratorzy sądowi. Wydawnictwo Lex. Warszawa
4. Heine M.,1986. Wprowadzenie do metodyki pracy kuratora sadowego. Wrocław
5. Ustawa o kuratorach z dnia 27 lipca 2001r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)
6. Gromek K., (2004) Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
7. Andrzejewski M., (2004), (2006), Prawo rodzinne i opiekuńcze
A.Latoś, (2012), Zabiłam swoje dziecko.... (studium przypadków zabójczyń dzieci oraz możliwości ich resocjalizacji)
Efekty uczenia się:

W_01 zna i rozumie zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego [K_W08]

W_02 posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka i zaburzeń tego rozwoju w cyklu życia w aspekcie psychologicznym oraz społecznym [K_W14]

W_03 posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących wychowania resocjalizacyjnego, uczenia się społecznego i nauczania resocjalizacyjnego oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów [K_W17]

K_02 jest gotowy do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w pracy kuratora sądowego [K_K06]

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny po pozytywnym zaliczeniu konwersatoriów:

Kryteria oceny:

0-49% - ocena 2,0

50-74% - ocena 3,0

75-79% - ocena 3,5

80-89% - ocena 4,0

90-94% - ocena 4,5

95- 100% - ocena 5,0

Zakres tematów:

1. Organizacja kurateli sądowej w Polsce

Model kurateli sadowej

Obowiązki i prawa kuratorów sądowych

2. Diagnoza w pracy kuratora sądowego

Pojęcie diagnozy

Etapy i procedura opracowywania diagnozy przez kuratora

3. Rodzaje nadzorów i dozorów oraz etapy pracy kuratora sadowego

4. Metody i techniki pracy kuratora sądowego

Rodzaje metod stosowanych w pracy kuratorów

Techniki stosowane w pracy kuratorów (techniki oparte interakcji dwuosobowej, techniki oparte na interakcji grupowej)

Metody i techniki stosowane w pracy kuratorów dla dorosłych

Zasady pracy kuratorów

5. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego związane z kuratelą, tj.:

Stosunek rodzinno-prawny, w tym: prawo do dziedziczenia, imienia i nazwiska, kontaktu oraz obowiązek wspierania się dzieci i rodziców (obowiązek alimentacyjny)

Pochodzenie dziecka oraz sposoby ustalania ojcostwa i macierzyństwa

Rodzina zastępcza i adopcyjna;

Opieka i Kuratela

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:30 - 15:00, sala 234
Agnieszka Latoś 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.