Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ortodydaktyka i pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 1100-PR23OIP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Głodkowska J. (red) 2012: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Thompson J. 2013: Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli.
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Literatura:

Kołakowski A., (red.), (2018), ZABURZENIA ZACHOWANIA U DZIECI Teoria i praktyka

Kołakowski Artur, Pisula Agnieszka, (2018), Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behaw.

Wyczesany J., (2014), Dydaktyka specjalna

Jerzak M., (2016), ZABURZENIA PSYCHICZNE I ROZWOJOWE U DZIECI a szkolna rzeczywistość

Efekty uczenia się:

W_1 posiada wiedzę na temat procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ortodydaktyki, oraz ich prawidłowości i zakłóceń - [K_W15]

W_2 posiada wiedzę na temat celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji wspierających uczniów ze specjalnymi potrzebami - [ K_W20]

W_3 posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,w środowisku szkolnym - [K_W22]

U_1 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu ortodydaktyki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych w stosunku do osób o szczególnych potrzebach edukacyjnych - [K_U17]

U_2 potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym) i z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych - [K_U23]

K_1 jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku szkolnym [K_K10]

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne.

Skala:

do 50% - niedostateczna

51-69% - dostateczna

70-79% - dostateczny plus

80-89% - dobry

90-94% - dobry plus

95-100% - bardzo dobry

Zakres tematów:

Dydaktyka i ortodydaktyka – wyjaśnienie pojęcia, cele i zasady dydaktyki i ortodydaktyki.

Uczniowie z zaburzeniami zachowania - charakterystyka funkcjonowania, podstawowe zasady postępowania;

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - charakterystyka funkcjonowania, podstawowe zasady postępowania.

Uczniowie z niedostosowaniem społecznym i uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym - charakterystyka funkcjonowania, podstawowe zasady postępowania."

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:15 - 16:00, sala 234
Agnieszka Latoś 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.