Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewalidacja osób z zaburzeniami w zachowaniu 1100-PR23ROZ-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Opora R. (2010), Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”,
Kraków.
Siemionow J. (2011), Niedostosowanie społeczne nieletnich: działania, zmiana, efektywność. Difin, Warszawa.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny
Metody dydaktyczne - inne: brak
Literatura:

Pytka L. (2005), Pedagogika resocjalizacyjna: wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Akademia Pedagogiki

Specjalnej, Warszawa.

Urban B., Stanik M., J. (red.), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna. PWN, Warszawa, 2008.

Wysocka E. (2008), Diagnoza w resocjalizacji. PWN, Warszawa.

Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe UAM, 2009.

Stanik J. M. (2013), Psychologia sądowa. PWN, Warszawa.

Kołakowski A. (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sopot, 2016.

Kołakowski A., Pisula A. (2017), Sposób na trudne dziecko. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot

Goldstein A. P., Glick B., Gibbs J. C. (2018), Program zastępowania agresji, Instytut "Amity", Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - W01, W02, U02

Ocena poziomu aktywności podczas analizowania sytuacji problemowych - U01, U03, K01

Zakres tematów:

1.Rewalidacja – podstawowe informacje;

2.Zaburzenia zachowania – wyjaśnienie pojęć;

3.Diagnoza wybranych zaburzeń w zachowania (kryteria diagnostyczne);

4.Rodzaje wybranych zaburzeń zachowania i ich charakterystyka;

5.Przyczyny powstawania zaburzeń zachowania.

6.Wybrane aspekty terapii osób z zaburzeniami zachowania (trening zastępowania agresji, trening umiejętności społecznych).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:30 - 13:15, sala 241
Monika Gołembowska 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.