Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystent rodziny 1100-PR23AR-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2011
Dunajska A., D. Dunajska, B. Klein, Asystentura w pomocy społecznej, Wyd.Verlag Dashofer, Warszawa, 2011
Janowska J., Poradnik asystenta rodziny, ROPS Kraków
Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: wykład z prezentacją
Literatura:

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny, Katowice 2010

Szpunar M. (red.) Asystenta rodziny – nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, Gdynia 2010

Żukiewicz A.(red.) Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Wyd. Impuls, Kraków 2011

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011 roku

Rutkowska A., Strategie inkluzywne stosowane przez wolontariuszy w pedagogice podwórkowej, w: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa / red. nauk. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak - Zając, Łódź 2010

Efekty uczenia się:

W_01 ma wiedzę na temat zasad funkcjonowania instytucji pomocowych i współpracy asystenta z innymi profesjonalistami

W_02 posiada wiedzę z zakresu stosowanych form, metod i technik pracy asystenta rodziny w instytucjach pomocowych

K_01 ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny, dokonuje refleksji na tematy etyczne

K_02 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę stopnia realizacji zakładanych efektów umożliwi ocena odpowiedzi na pytania do przygotowanego w ramach konwersatorium planu pracy z rodziną (zaliczenie ustne)

Zakres tematów:

1.Asystent rodziny w systemie pomocy społecznej

2. Zawód asystenta – istota, obowiązki, zasady pracy

3. Zadania asystenta rodziny, predyspozycje do pracy w zawodzie asystenta, zasoby własne asystenta, zagrożenia w pracy asystenta

4. Współpraca asystenta z pracownikiem socjalnym oraz innymi podmiotami służb społecznych: pedagogiem, kuratorem

5. Metody pracy asystenta rodziny (elementy tutoringu)

6. Etapy metodycznego działania asystenta rodziny. Konstruowanie planu pracy z rodziną

7. Diagnozowanie problemów rodziny, rozpoznawanie potrzeb klienta

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 234
Anna Rutkowska 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.