Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asystent rodziny 1100-PR23AR-SP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Krasiejko I., Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2011
A. Dunajska, D. Dunajska, B. Klein, Asystentura w pomocy społecznej, Wyd.Verlag Dashofer, Warszawa, 2011
http://www.asystentrodziny.info

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody kooperatywne
zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: praca z przypadkiem (case study);
tworzenie planu pracy z rodziną;
narzędzia diagnostyczne: genogram, ekogram
stosowanie w praktyce tutorskie narzędzi pracy nad mocnymi stronami (odkrywanie talentów, moje historie) oraz rozwojowych (np. koło zainteresowań, siatka celów)
Literatura:

Krasiejko I., Metodyka działania asystenta rodziny, Katowice 2010

Szpunar M. (red.) Asystenta rodziny – nowatorska metoda pomocy społecznej w Polsce, Gdynia 2010

Żukiewicz A. (red.) Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Wyd. Impuls, Kraków 2011

Janowska J., Poradnik asystenta rodziny, ROPS Kraków 2013

Efekty uczenia się:

U_01 potrafi wykorzystać wiedzę na temat dysfunkcji rodziny w planowaniu działań asystenta

U_02 potrafi zaplanować rozwiązanie typowego problemu zawodowego z zakresu pracy asystenta

U_03 posiada umiejętności w zakresie stosowania form, metod i technik pracy w instytucjach pomocowych

K_01 ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny, dokonuje refleksji na tematy etyczne

K_02 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę stopnia realizacji zakładanych efektów umożliwi ocena wykonania następujących zadań:

1. Aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach: przygotowywanie analizy literatury, udział w dyskusji - 2 pkt

2. Indywidualne przygotowanie genogramu lub ekogramu wybranej rodziny - 2 pkt

3. Przygotowanie planu pracy z rodziną z wykorzystaniem mapy zasobów (w zespołach 2, 3-osobowych) - 4 pkt

łącznie max 8 pkt

7,5-8 pkt bdb

7 pkt db plus

6 - 6,5 pkt db

5,5 dost plus

4,5-5 pkt dost plus

Zakres tematów:

1. Rodzina dysfunkcyjna i rodzina wieloproblemowa – identyfikacja pojęć

2. Funkcjonowanie rodziny w sytuacji trudnej

3. Etapy diagnozy przypadku

4. Narzędzia pracy socjalnej w pracy asystenta rodziny:

gen ogram, etogram, ankieta umiejętności wychowawczych, arkusze diagnostyczne; możliwości wykorzystanie narzędzi tutoringu rozwojowego w pracy asystenta z rodzinami usamodzielniającymi młodzież

5. Budowanie mapy zasobów rodziny

6. Monografie rodzin wymagających pracy z asystentem rodziny - case study

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 234
Anna Rutkowska 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek główny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.