Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Staż 1100-PR23ST-SP
Praktyka zawodowa (PRZ) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Literatura pedagogiczno-psychologiczna oraz z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej.
Inne dokumenty związane ze specyfiką pracy zawodowej właściwej danej specjalności studiów.
Metody dydaktyczne: zajęcia realizowane innymi metodami
Metody dydaktyczne - inne: Zadania praktyczne w instytucjach odbywania stażu.
Analiza i ocena dokumentów.
Obserwacja zajęć/zadań prowadzonych w placówce.
Konsultacje z opiekunem stażu z placówki i opiekunem stażu z ramienia uczelni.
Literatura:

Program stażu.

Ustawy i rozporządzenia regulujące pracę w wybranych przez studentów placówkach.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z zapisami wniosku o dotację - wizyty studyjne, hospitacje.

Analiza opinii i kontrola osiągnięcia efektów.

Zakres tematów:

Ramowy zakres zadań:

- zapoznanie się z placówką i jej zadaniami;

- obserwowanie pracowników i podopiecznych w ich codziennych zajęciach;

- współdziałanie z opiekunem stażu w placówce w wykonywaniu powierzonych zadań (sem. 3-5), samodzielne prowadzenie zajęć (sem. 6);

- analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji.

Do głównych zadań stażu należy w szczególności:

- zapoznanie studentów ze strukturą organizacyjną placówki;

- zapoznanie z podstawową dokumentacją placówki;

- zaznajomienie studentów z miejscem pracy resocjalizacyjnej w placówce;

- wdrażanie studentów do stosowania wiedzy merytorycznej i metodycznej w praktyce;

- przygotowanie studentów do właściwego wykonywania czynności resocjalizacyjnych w placówkach;

- dostarczenie studentom odpowiedniego zasobu doświadczeń;

- kształcenie u studentów twórczej postawy pedagogicznej oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności za określone poczynania profilaktyczne lub resocjalizacyjne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 8:00 - 13:00, (sala nieznana)
każdy czwartek, 8:00 - 13:00, (sala nieznana)
Monika Gołembowska 27/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.