Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja edukacyjna 1100-PPW1EWE-NJ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: Mazurkiewicz G. (2011). Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 35-68, 123-200.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
Metody dydaktyczne - inne: analiza projektu ewaluacji edukacyjnej
Literatura:

Dzierzgowska I., Rościszewska-Woźniak M. (1998). Mierzenie jakości pracy przedszkola. Warszawa: Wydawnictw CODN, 11-114.

Hakkarainem P., Bredikyte M., Skeryte-Kazlauskiene M. Lounassalo i in. (2017). Narrative environments for play and learning. Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, s. 1-88.

Nowotnik J. (2019). Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, rozdz. I - III.

Kameduła E. (2008). Niedoskonałości procesu ewaluacji w polskiej szkole. W: J. Grzesiak (red. nauk.) Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog w ewaluacji. Kalisz-Konin, s. 219-226.

Korporowicz L. (2012). W poszukiwaniu ewaluacji rozwojowej. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 55-68, https://www.npseo.pl/data/documents/3/272/272.pdf

Nowak J. (2008). Metoda projektów a efektywność kształcenia na etapie edukacji wczesnoszkolnej. W: J. Grzesiak (red. nauk.) Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog w ewaluacji. Kalisz-Konin, s. 325-334.

Nowotnik J. (2012). Potencjał fotoewaluacji w badaniu szkolnej codzienności (proste i dobre przykłady ewaluacji wewnętrznej). W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 313-324, https://www.npseo.pl/data/documents/3/272/272.pdf

Mastalski J. (2008). Bariery dla refleksyjności nauczyciela w szkole XXI wieku. W: J. Grzesiak (red. nauk.) Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja w dialogu – dialog w ewaluacji. Kalisz-Konin, s. 106-116.

Mizerek H. (2012). Efektywna autoewaluacja w szkole. W: G. Mazurkiewicz (red.), Jak być jeszcze lepszym? Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 233-272, https://www.npseo.pl/data/documents/3/272/272.pdf

Tłowińska-Królikowska (2002). Autoewaluacja w szkole. Warszawa: Wydawnictwa CODN, s. 16-160.

Zwiernik J. (2019). Partycypacyjne badania dzieci jako proces emancypacyjny. W: M. Wiśniewska-Kin, J. Bonar, A. Buła (red.) Horyzonty dziecięcych znaczeń. Granice – rozpoznania-perspektywy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 47-61.

Efekty uczenia się:

W01 - ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania (kształcenia) oraz ich wartości aplikacyjnych; potrafi je krytycznie oceniać i twórczo z nich korzystać (K_W05)

W02 - ma wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych, uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne, w tym zakres i jakość wsparcia społecznego (K_W07)

U03 - wykorzystuje proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania dzieci/uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem (K_U10)

K02 - projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz stymulacji poprawy jakości pracy tych instytucji (K_K15)

K03 - analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się:

- recenzja anonimowego projektu, który został opracowany w ramach pracy zaliczeniowej w odniesieniu do uzyskanej na wykładach wiedzy (16-15pkt. bdb, 14-13pkt. db+; 12-11pkt. db, 10-9pkt. dst+; 8-7pkt. dst.)

- testu złożonego z pytań zamkniętych (16-15pkt. bdb, 14-13pkt. db+; 12-11pkt. db, 10-9pkt. dst+; 8-7pkt. dst.)

Ocena z wykładu jest średnią z poszczególnych ocen z wyżej wymienionych zadań.

Zakres tematów:

Zakres tematów

1. Warunki sprzyjające uczeniu się w przedszkolu i szkole.

2. Podstawy prawne oceniania.

3. Wyzwania ewaluacji jako badania w działaniu.

4. Praktyka oceniania kształtującego.

5. Jakość pracy przedszkola i szkoły - przykłady dobrych praktyk.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 12:15 - 15:30, sala 128
Blanka Poćwiardowska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.