Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewaluacja edukacyjna 1100-PPW1EWE-NJ
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Dziamska D., Małyska M., Wróblewska M., Woźniak J. (2017). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Kaczan R., Rycielski P. (2014). Badanie 6- i 7- latków – rok szkolny 2012/2013. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, rozdz. I-III
www.npseo.pl
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody kooperatywne
Literatura:

Borek A., Tędziagolska M. (2017). Ewaluacja w szkole i przedszkolu. 3P – prosta, praktyczna i potrzebna. Materiały edukacyjne i narzędzia badawcze dla nauczycieli i nauczycielek. Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ciężka B. (2012). Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole (placówce) wraz z przykładami projektów ewaluacji. W: G. Mazurkiewicz (red.). Jak być jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo UJ, S. 233-273

Kaczan R., Rycielski P. (2014). Co wiemy o sześciolatkach w szkole na podstawie badań. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kamaza A. (2013). Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny. Skrzynka z narzędziami. W: Brzezińska (red.). Niezbędnik Dobrego nauczyciela. Rozwój dziecka. Młodszy wiek szkolny. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, tom III.

Matejczuk J. (2013). Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny. Skrzynka z narzędziami. W: Brzezińska (red.). Niezbędnik Dobrego nauczyciela. Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, tom II.

Nowotniak J. (2012). Potencjał fotoewaluacji w badaniu szkolnej codzienności (Proste i dobre przykłady ewaluacji wewnętrznej). W: G. Mazurkiewicz (red.). Jak być jeszcze lepszym. Ewaluacja w edukacji. Kraków: Wydawnictwo UJ s. 295-313

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 2019/2020 www.podstawaprogramowa.pl

Efekty uczenia się:

W01 - ma wiedzę dotyczącą klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania (kształcenia) oraz ich wartości aplikacyjnych (K_W05)

U01 - projektuje badania pedagogiczne oraz posiada umiejętności w zakresie: rozpoznawania potrzeb, możliwości, uzdolnień każdego dziecka/ucznia, a także planowania, realizacji i oceny metod działania nauczycieli (K_U02)

U02 - adekwatnie do celów wychowania i kształcenia dobiera, tworzy, testuje metody stosowane w badaniach ewaluacyjnych (K_U04)

K02 - projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz stymulacji poprawy jakości pracy tych instytucji (K_K15)

Metody i kryteria oceniania:

Wykonanie projektu ewaluacji w parach

16-15pkt. bdb

14-13pkt. db+

12-11pkt. db

10-9pkt. dst+

8-7pkt. dst.

Zakres tematów:

1. Znaczenie procesu ewaluacji edukacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

2. Zastosowanie diagnozy umiejętności społeczno-emocjonalnych w ewaluacji edukacyjnej.

3. Fazy i kontekst rozwoju poznawczego i uczenia się dzieci a badania ewaluacyjne.

4. Etyczny wymiar badań skuteczności.

5. Projektowanie procesu ewaluacji wybranej metody pracy stosowanej przez nauczycieli w odniesieniu do zadań umieszczonych w podstawie programowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:45 - 19:00, sala 129
Alicja Potorska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pawilon
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.