Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algebra liniowa 1300-Inf11AL-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: J. Gancarzewicz, „Algebra liniowa i jej zastosowania”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Wspólne oraz samodzielne rozwiązywanie zadań, konsultacje
Literatura:

J. Klukowski, I. Nabiałek, „Algebra dla studentów”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999;

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory”, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, „Algebra i geometria analityczna. Przykłady i zadania”. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007

L. Górniewicz, R.S. Ingarden, „Algebra z Geometrią dla Fizy-ków”, Wydawnictwo UMK, Toruń, 1993.

Efekty uczenia się:

W1, W2, U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium – ilość ustala prowadzący, ocena – średnia ocen z kolokwiów

Zakres tematów:

1. Ciało liczb zespolonych. Liczby zespolone: podstawowe definicje i własności, postać algebraiczna liczby zespolonej, moduł i argument liczby zespolonej, postać trygonometryczna liczby zespolonej, postać wykładnicza liczby zespolonej i wzory Eulera, pierwiastkowanie liczb zespolonych.

2. Macierze i wyznaczniki: macierze - podstawowe określenia, działania algebraiczne na macierzach, macierz transponowana, definicja i własności wyznacznika, reguły obliczania wyznaczników 2-go i 3-go stopnia, rozwinięcie Laplace’a wyznacznika, macierz odwrotna, rząd macierzy.

3. Układy równań liniowych: podstawowe określenia, układy Cramera, twierdzenie Kroneckera – Capellego, metody rozwiązywania układów równań, układy równań liniowych jednorodne.

4. Geometria analityczna w przestrzeni: wektory, iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany, równanie płaszczyzny i prostej, odcinek, okrąg, elipsa, hiperbola, parabola.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 10:00 - 11:30, sala 7
Paulina Szyszkowska 33/33 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:45 - 13:15, sala 5
Paulina Szyszkowska 33/33 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:45 - 13:15, sala 5
Paulina Szyszkowska 23/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.