Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 1300-Inf11AM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: J. Banaś, S. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1993;
M. Grabowski, Analiza matematyczna. Powtórzenie, ćwiczenia i zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1997.

Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody problemowe
Metody dydaktyczne - inne: praca indywidualna i w grupie
Literatura:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Część I, PWN, Warszawa 2001. (CAŁKI)

3. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

W1, w2, U1-U5

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie uzyskanych przez studenta punktów z dwóch kolokwiów. Aby uzyskać pozytywna ocenę końcową z ćwiczeń student musi otrzymać co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów Dwa kolokwia zaliczeniowe. Student ma prawo do jednego kolokwium poprawkowego z każdego z dwóch kolokwiów.

Kryteria wystawiania oceny z ćwiczeń:

od 90% do 100% - ocena 5,0

od 80% do 89% - ocena 4,5

od 70% do 79%. -ocena 4,0

od 60% do 69%. - ocena 3,5

od 50% do 59% - ocena 3,0

poniżej 50% - ocena 2,0

Zakres tematów:

1 Elementy rachunku zdań. Tautologie. Działania na zbiorach.

2. Ciągi liczbowe: badanie monotoniczności ciągu i obliczanie jego granicy.

3.Szeregi liczbowe: znajdowanie sum szeregów liczbowych, badanie zbieżności szeregów.

4. Funkcje rzeczywiste: obliczanie granic funkcji i badanie jej ciągłości, wyznaczanie asymptot funkcji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (nieparzyste), 8:15 - 9:45, sala 5
Halina Wiśniewska 33/33 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 9:00 - 10:30, sala 5
Halina Wiśniewska 33/33 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 9:00 - 10:30, sala 5
Halina Wiśniewska 23/33 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.