Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy ergonomii i BHP 1300-Inf11EEiBHP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Wieczorek St.,Ergonomia,TARBONUS,Kraków-Tarnobrzeg,2014
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pra-cy(t.j.Dz.U.2018)

Metody dydaktyczne - inne: Wykłady, prezentacja multimedialna,dyskusje
Literatura:

Horst W.M.,Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,Wprowadzenie,WPP,Poznań 2011

Koradecka D.(red.)Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T.I i II,CIOP,W-wa 1999,

Rączkowski B.,BHP w praktyce,ODDK,Gdańsk 2017

Efekty uczenia się:

W1.Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie podstaw ergonomii i jej zadań. (KW_14)

W2.Ma uporządkowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. (KW_14)

W3.Zna środowisko materialne stanowiska pracy.(KW_14)

U1.Potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu oraz ustawodawstwa. (KU_01)

U2.Potrafi zastosować zasady ergonomii w życiu i pracy zawodowej.(KU_24)

U3.Potrafi zastosować zasady bhp na stanowisku pracy.(KU_24)

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończeniu wykładów przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę teoretyczną wyniesioną z wykładu. Ocena z modułu zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych w wyniku napisanego testu teoretycznego wg przyjętego kryterium.

Zakres tematów:

Pojęcie ergonomii; elementy składowe ergonomii; podstawy prawne; ergonomia korekcyjna i koncepcyjna; zasady ergonomii ;ergonomia w projektowaniu maszyn i stanowisk pracy; proces projektowania bezpiecznego stanowiska pracy; kształtowanie struktury przestrzennej; regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywana pracą(obowiązki pracodawcy i pracownika);czynniki niebezpieczne ,szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy; profilaktyczne badania lekarskie i ich rodzaje; techniczne bezpieczeństwo pracy; wypadki przy pracy i choroby zawodowe; zasady udzielania pomocy przed medycznej; ochrona przeciwpożarowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 13:30 - 15:00, sala 02
Zbigniew Dziamski 90/98 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.