Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy inżynierii oprogramowania 1300-Inf23PIO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://pkdydaktyka.blogspot.com
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Geri Schneider, Ivar Jacobson: Stosowanie przypadków użycia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. ISBN 83-204-2943-9. OCLC (OCoLC)749190348.
2. Alistar Cocburn: Jak pisać efektywne przypadku użycia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. ISBN 83-204-2917-X. OCLC (OCoLC)749593430.
3. Grady Booch, Ivar Jacobson, James Rumbaugh: UML. Przewodnik użytkownika. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. ISBN 83-204-2743-6. OCLC (OCoLC)749339763.
4. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych : diagramy języka UML, modelowanie biznesowe, metodyki projektowe oparte na UML, narzędzia CASE. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2005. ISBN 83-7361-892-9. OCLC 8373618929.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

1. Inżynieria oprogramowania / Ian Sommerville, ISBN: 83-204-2795-9

2. Inżynieria oprogramowania / Krzysztof Sacha. ISBN: 978-83-01-16179-8

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

- uczestnictwo w zajęciach wg listy pożądane

- w razie nieobecności na zajęciach kartkówkę można napisać na zajęciu kolejnym, natomiast diagram będzie przyjęty do oceny _przed_ podaniem prawidłowego rozwiązania

- w razie nieobecności na zajęciach usprawiedliwionej (w szczególności na podstawie zwolnienia lekarskiego i w razie zdarzeń losowych) sprawę rozstrzyga indywidualnie prowadzący

- ocena z kartkówki i diagramu jest wyliczana jako średnia z zaokrągleniem w górę, tj. 0 -> 0; 0,5 -> 1; 1 -> 1.

- ponieważ zajęcia dotyczą 4-ch diagramów, to możliwe jest uzyskanie 1 lub 2 lub 3 lub 4 ocen 0 (i odpowiedniej liczby ocen 1)

- ocena kolokwium w skali 2 do 5

- ocena na zaliczenie: każda ocena 0 obniża ocenę z kolokwium o 0,5 stopnia, więc 5 z kolokwium przy 4-ch ocenach 0 z kartkówek i diagramów daje 3, a 3,5 z kolokwium przy jednej ocenie 0 z kartkówek i diagramów daje 3.

Zakres tematów:

Lab 1.

- Koncepcja UML: omówienie

- Charakterystyka diagramów:

-- klas (class)

-- przypadków użycia (use case)

-- czynności (activity)

-- sekwencji (sequence)

- Zapoznanie z oprogramowaniem do zajęć Software Ideas Modeler (SIM), wskazanie innych programów dedykowanych do modelowania

- Sprawy organizacyjne zaliczenia zajęć

Lab 2,3.

- Diagram klas i przypadków użycia

-- kartkówka sprawdzająca temat (ocena w skali 1/0 zaliczone/niezaliczone)

-- ćwiczenia z tworzenia diagramów w programie SIM

-- utworzenie diagramów na zadany temat w programie SIM (na ocenę 1/0)

Lab 4,5.

- Omówienie poprawnego rozwiązania dla zadań z lab. 3 (umieszczonego na blogu prowadzącego po zakończeniu cyklu wszystkich grup) i podanie ocen (kartkówek i diagramów)

- Diagram czynności

-- kartkówka sprawdzająca temat (ocena w skali 1/0)

-- ćwiczenia z tworzenia diagramu w programie SIM

-- utworzenie diagramu na zadany temat w programie SIM (na ocenę 1/0)

Lab 6,7.

- Omówienie poprawnego rozwiązania dla zadania z lab. 5 (jw.) i podanie ocen (kartkówka i diagram)

- Diagram sekwencji

-- kartkówka sprawdzająca temat (ocena w skali 1/0)

-- ćwiczenia z tworzenia diagramu w programie SIM

-- utworzenie diagramu na zadany temat w programie SIM (na ocenę 1/0)

Lab 8.

- Omówienie poprawnego rozwiązania dla zadania z lab. 7 (jw.) i podanie ocen (kartkówka i diagram)

- Kolokwium

-- utworzenie zadanego diagramu z zakresu laboratoriów na zadany temat w programie SIM (na ocenę w skali 2 do 5) (rozwiązania umieszczone na blogu prowadzącego po zakończeniu cyklu wszystkich grup)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 11:45 - 13:15, sala 107 (PS)
Janusz Dorożyński 14/14 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 14:15 - 15:45, sala 107 (PS)
Janusz Dorożyński 13/14 szczegóły
3 co druga środa (nieparzyste), 14:15 - 15:45, sala 107 (PS)
Janusz Dorożyński 14/14 szczegóły
4 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:15 - 9:45, sala 107 (PS)
Janusz Dorożyński 12/15 szczegóły
5 co drugi wtorek (parzyste), 11:45 - 13:15, sala 107 (PS)
Janusz Dorożyński 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.