Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie obrazów 1300-Inf47PO-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Cytowski J., Gielecki J., Gola A., Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych. Algorytmy. Technologie. Zastosowania, EXIT, War-szawa 2008
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Opracowywanie programów komputerowych w MATLABIE do realizacji zadań określonych w treściach programowych
Literatura:

1. Wróbel Z. Goprowski R. Praktyka przetwarzania obrazów z zada-niami w programie Matlab, Akademicka Oficyna Wydawnicza Elit, Warszawa 2008

2. Zieliński T. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów od teorii do zastoso-wań. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen z sprawdzianów

Zakres tematów:

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci korzystają z oprogramowania MATLAB wraz z zaim-plementowanymi gotowymi narzędziami znajdującymi się w dodatkowych bibliotekach Signal Processing Toolbox and Imane Processing Toolbox. Przykładowa konwersja analogowo-cyfrowa sygnału 1D i 2D (obrazu) i jego wizualizacja z wykorzystaniem pakietu MATLAB. Dobór wła-ściwej częstotliwości próbkowania i ilości bitów. Obliczanie błędu kwantyzacji, SNR. Oblicza-nie podstawowych parametrów sygnałów i obrazów cyfrowych np. wartość średnia w przedziale lub obszarze, energia, moc, momenty itp.

Realizacja korelacji 1D i 2D w programie Matlab do automatycznego wykrywanie podobieństw w sygnałach i obrazach cyfrowych, badanie wpływu szumu na skuteczność metody.

Realizacja splotu 1D do filtrowania sygnałów. Wyszukiwanie częstotliwości dla zadanych sy-gnałów za pomocą transformacji Fouriera 1D i 2D. Odwrotna Transformacja Fouriera. Operacje punktowe (arytmetyczne) na obrazach cyfrowych. Realizacja splotu 2D do filtrowania obrazu i wykrywania krawędzi.

Opracowanie programu komputerowego do realizacji interpolacji obrazu, obrót i skalowanie ob-razu. Opracowanie programu do analizy morfologicznej obrazów binarnych erozja, dylatacja, zamknięcie, otwarcie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 8:00 - 9:30, Budynek przy ulicy M. Kopernika, sala 015 (PS)
Michał Pakuła 16/16 szczegóły
2 co druga środa (nieparzyste), 15:45 - 17:15, Budynek przy ulicy M. Kopernika, sala 015 (PS)
Michał Pakuła 15/15 szczegóły
3 co druga środa (parzyste), 13:15 - 14:45, Budynek przy ulicy M. Kopernika, sala 112A (PS)
Sebastian Kula 16/16 szczegóły
4 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
Sebastian Kula 0/0 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.