Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa 1300-Inf-SS35SPD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Algorytmy i struktury danych, WNT
3. T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, WNT
4. A. Marciniak, Turbo Pascal 7.0 z elementami programowania, Nakom


Metody dydaktyczne: metody pracy ze źródłami
metody problemowe
metody proseminaryjne
Metody dydaktyczne - inne: Prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

1. Lis M.: „C#. Praktyczny kurs”, Helion 2007.

1. M. Mysior, C# w praktyce, PWN-Mikom 2005

2. Kusy M.: „Metodyki i techniki programowania. Laboratorium”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszуw 2009.

Efekty uczenia się:

W1, W2, W3, U1, U2, U3

Metody i kryteria oceniania:

Wyniki ze sprawdzianów oraz kolokwium (pisemne oraz programy komputerowe)

Zakres tematów:

Tematy prac dyplomowych.

1. Systemy ekspresowe i systemy wspomagania decyzji;

2. Systemy informacyjne a zarządzanie;

3. Zastosowanie systemów zintegrowanych, komunikacja i negocjacje w biznesie;

4. Nowoczesne technologie informacyjne dla potrzeb przedsiębiorstw;

5. Bazy danych oraz elektroniczna wymiana dokumentacji;

6. Zmiany w strukturach przedsiębiorstw i organizacji oparte na technologiach informacyjnych;

7. Wirtualizacja działalności gospodarczej i podstawy marketingu,;

8. Wirtualizacja rynku ekonomicznego oraz rozwój technologii internetowych w biznesie;

9. Internet jako globalny rynek elektroniczny;

10. Technologie rynków elektronicznych;

11. Praca i usługi na rynku elektronicznym;

12. Modele i praktyka e–commerce;

13. E-biznes: zastosowania w biznesie;

14. Usługi telematyczne i systemy usług telefonii komputerowej.

15. Systemy obsługi mikropłatności

16. Rynki w przestrzeni elektronicznej

17. Procesy i systemy informacyjne w środowisku wirtualnym.

18. Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o sieć Internet.

19. Komputery graficzne i ich stosowanie dla obliczeń numerycznych.

20. Komputery gibydowe i ich stosowanie dla obliczeń numerycznych.

21. Neurokomputery i ich stosowanie dla obliczeń numerycznych.

22. Budowa superkomputerów SIMD-architektury i programowanie metod numerycznych w ich środowisku.

23. Budowa superkomputerów MIMD oraz SIMD-architektury i programowanie metod numerycznych w ich środowisku.

24. Zastosowanie języka XML dla tworzenia multymedialnego interfejsu użytkownika,

25. Analiza możliwości komunikacyjnych człowieka z systemami komputerowymi i tworzenie multymedialnego interfejsu użytkownika,

26. Programowanie i zastosowanie multimedia w środowisku InterNet.

27. Programowanie modułów algebry komputerowej dla środowiska Maple.

28. Programowanie modułów algebry komputerowej dla środowiska MatLab.

29. Programowanie modułów algebry komputerowej dla środowiska MatCad.

30. Programowanie modułów algebry komputerowej dla środowiska Mathematica.

31. Badania efektywności wymiany danych w sieciach Windowsa i Linuksa.

32. Badania efektywności i szczegółów pracy systemu operacyjnego MS Windows dla 64-registrowych procesorów Intel oraz AMD.

33. Badania efektywności i szczegółów pracy systemu operacyjnego Linux dla nowych 64-registrowych procesorów Intel oraz AMD.

34. Efektywność wykorzystania KESZ-pamięci nowoczesnych 32- registrowych i 64-registrowych procesorów Intel oraz AMD.

35. Badania podatności systemów komputerowych

36. Badania podatności sieci bezprzewodowych

37. Metody zabezpieczeń systemów IoT

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:30 - 14:00, sala 109 (PS)
Aleksandra Mreła 6/12 szczegóły
2 każdy czwartek, 12:30 - 14:00, sala 112A (PS)
Łukasz Apiecionek 12/12 szczegóły
3 każdy czwartek, 12:30 - 14:00, sala 107 (PS)
Jacek Czerniak, Janusz Dorożyński 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.