Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka I 1300-Mt11MatI-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. S. Gniłka, K. Nowakowski, D. Stachowiak-Gniłka, Zbiór zadań z matematyki dla chemików. Część pierwsza. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
2. M. Grabowski, Analiza matematyczna. Powtórzenie, ćwiczenia i zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 1997.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
metody dyskusyjne
Literatura:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

2. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

3. M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W1- Ma wiedzę z zakresu ciągów i szeregów liczbowych, rachunku zdań oraz rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

U1-Posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej z literatury przedmiotu i innych źródeł.

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia ( I – z zakresu rachunku zdań, ciągów i szeregów liczbowych, II - obejmujące ciągłość, granice+++++++++*+* i rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej).

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie uzyskanych przez studenta ocen z dwóch kolokwiów. Student ma prawo do jednej poprawy każdego z kolokwiów (w sumie do dwóch kolokwiów poprawkowych).

Kryteria oceniania każdego z kolokwiów:

od 90% do 100% maksymalnej liczby punktów - ocena bdb

od 80% do 89% - ocena db+

od 70% do 79%. -ocena db

od 60% do 69%. - ocena dst+

od 50% do 59% - ocena dst

poniżej 50% - ocena ndst

Zakres tematów:

Sprawdzanie czy dana formuła jest tautologią klasycznego rachunku zdań. Obliczanie granicy i badanie monotoniczności ciągu liczbowego. Znajdowanie sum i badanie zbieżności szeregu. Obliczanie granic i badanie ciągłości funkcji. Obliczanie pochodnych funkcji jednej zmiennej z definicji i ze wzorów. Obliczanie granic z zastosowaniem reguły de l’ Hospitala. Pochodne wyższych rzędów. Ekstrema funkcji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 14
Jolanta Kosman 26/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.