Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka I 1300-Mt11MatI-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. W.Leksiński, I.Nabiałek, W.Żakowski, Matematyka, Definicje, twierdzenia, przykłady i zadania, WNT, Warszawa, 2003, wydanie VIII i wcześniejsze,
2.G.Decewicz, W.Żakowski, Matematyka cz.I, Analiza matematyczna, WNT, Warszawa.2003.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

2.M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2008.

Efekty uczenia się:

W1- Ma wiedzę z zakresu ciągów i szeregów liczbowych, rachunku zdań oraz rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i zadaniowej.

Każdy student musi zaliczyć sprawdzian z podstawowych pojęć poznanych na wykładzie (z 5 zagadnień na zaliczenie wystarczy odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 3) oraz otrzymać pozytywną ocenę z części zadaniowej egzaminu.

Kryteria oceniania części zadaniowej egzaminu:

od 90% do 100% maksymalnej liczby punktów - ocena bdb

od 80% do 89% - ocena db+

od 70% do 79%. -ocena db

od 60% do 69%. - ocena dst+

od 50% do 59% - ocena dst

poniżej 50% - ocena ndst

Zakres tematów:

Elementy logiki. Zdanie w sensie logiki, spójniki logiczne i kwantyfikatory. Tautologie klasycznego rachunku zdań i kwantyfikatorów. Ciąg liczbowy i jego granica. Własności ciągów zbieżnych. Szeregi liczbowe i kryteria ich zbieżności. Zbieżność bezwzględna. Klasyfikacja i własności funkcji. Funkcje elementarne. Granica funkcji. Funkcje ciągłe. Pochodna funkcji jednej zmiennej - definicja, interpretacja geometryczna, podstawowe wzory. Reguła de l' Hospitala. Ekstrema lokalne funkcji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 9:30 - 11:00, sala 303
Jolanta Kosman 26/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.