Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o materiałach 1300-Mt11NoM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Szummer A., Ciszeski A., Radomski T.: Badania własności i mikrostruktury materiałów. Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna PW, 2000,
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
ćwiczenia laboratoryjne
Literatura:

1. Ashby M.F.: Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, Warszawa 1996.

2. Joniak S.: Badania eksperymentalne w wytrzymałości materiałów, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2002.

3. Lewińska-Romicka A. : Badania nieniszczące Podstawy defektoskopii, WNT 2001,

4. Żenkiewicz M., Stepczyńska M., Karasiewicz T., Moraczewski K., Rytlewski P.: Metody badań i oceny niektórych właściwości tworzyw polimerowych i metali, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie sprawozdań, średnia ocen ze sprawdzianów oraz kolokwium

Zakres tematów:

Badanie podstawowych właściwości mechaniczne metali: pomiary twardości , próba wytrzymałości na rozciąganie, próba wytrzymałości na skręcanie, badania zmęczeniowe, próby technologiczne (tłoczności, przeginania). Obróbka cieplna i jej wpływ na właściwości mechaniczne.

Stopy żelazo-węgiel, układ równowagi fazowej.

Układy równowagi fazowej (z przemianami eutektyczną, perytektyczą oraz z fazami międzymetalicznymi).

Badanie rozkładu termicznego wybranych materiałów ceramicznych metodą termograwimetryczną.

Badania właściwości powierzchniowych materiałów ceramicznych.

Badania udarności materiałów ceramicznych.

Zastosowanie spektroskopii FTIR w badaniach materiałów ceramicznych.

Badanie nieniszczące własności mechanicznych – zastosowanie metody drganiowej i falowej,

Badanie własności cieplnych,

Badanie własności elektromagnetycznych,

Badanie właściwości transportowych (adwekcja, dyfuzja, sorpcja),

Określanie właściwości strukturalnych (metody mikroskopii i tomografii),

Wyznaczanie efektywnych właściwości mechanicznych,

Wyznaczanie efektywnych właściwości cieplnych i elektrycznych,

Komputerowe projektowanie właściwości mechanicznych,

Komputerowe projektowanie właściwości cieplnych i elektrycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:45 - 11:30, sala 6
Michał Pakuła 25/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.