Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tworzywa sztuczne i kompozyty 1300-Mt11TSzK-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Rabek J. F.: Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
2. Królikowski W.: Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012..
3. Bazy i Czasopisma Elektroniczne dostępne ze strony internetowej www.biblioteka.ukw.edu.pl (głównie z baz: Science Direct, Wiley i Springer).

Metody dydaktyczne: wykład konwersatoryjny
Literatura:

1. Żenkiewicz M.: Tworzywa wielkocząsteczkowe. Polimeryzacja, właściwości, badania, WAB, Bydgoszcz 2002.

2. Żenkiewicz M.: Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. Charakterystyka, podstawy fizyczne, metody, WAB, Bydgoszcz 2002

Efekty uczenia się:

Student:

W1 - ma ogólna wiedzę z zakresu budowy, właściwości i zastosowań materiałów polimerowych.

W2 - ma znajomość podstawowych metod przetwórstwa materiałów polimerowych.

W3 - ma wiedzę z zakresu budowy, właściwości i zastosowań kompozytów polimerowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wynik kolokwium, aktywny udział w zajęciach.

Zakres tematów:

Fizyczne podstawy budowy materii. Ogólna charakterystyka polimerów i źródeł ich pochodzenia. Pojęcia podstawowe: monomer, mer, polimer, oligomer, tworzywo polimerowe, średni ciężar cząsteczkowy, homopolimeryzacja i kopolimeryzacja. Podział polimerów syntetycznych według: pochodzenia, rodzaju atomów w łańcuchu głównym, budowy fizycznej, zdolności przemiany w stan plastyczny, sposobu przenoszenia naprężeń, zastosowań, rodzaju polimeryzacji. Zalety i wady tworzyw polimerowych. Rodzaje polimeryzacji i najważniejsze jej etapy. Struktura cząsteczkowa, nadcząsteczkowa i makroskopowa polimerów i materiałów polimerowych. Stany fizyczne polimerów; zmiany właściwości mechanicznych materiałów polimerowych pod wpływem ciepła (wraz ze wzrostem temperatury). Charakterystyka polimerów masowych. Główne metody przetwórstwa polimerów. Ogólna charakterystyka kompozytów polimerowych. Główne obszary zastosowań kompozytów polimerowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, sala 303
Bartłomiej Jagodziński 26/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.