Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie i sterowanie wysokopoziomowe 1300-Mt12PiSW-SD
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://pkdydaktyka.blogspot.com/
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: Arduino : automatyka domowa dla każdego / Marco Schwartz ; [tł. Zbigniew Waśko]. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji
Autor: Schwartz, Marco.
Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015.


Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

Wstęp do programowania w języku C++ / Radosław Sokół. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji

Autor: Sokół, Radosław.

Gliwice : Helion, cop. 2005.

Monitorowanie otoczenia z Arduino / Emily Gertz, Patrick Di Justo ; [tł. Mikołaj Szczepaniak]. Istnieje egzemplarz w tej lokalizacji

Autor: Gertz, Emily.

Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2014.

Efekty uczenia się:

K_W07 zna charakterystyki i zasady działania podstawowych elementów stosowanych w mikroelektronice i optoelektronice oraz ich zastosowania, P_W1 potrafi posłużyć się w praktycznych realizacjach elektronicznymi elementami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi.

K_W08 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie podstaw teorii sterowania oraz identyfikacji elementów i układów sterowania stosowanych w mechatronice; zna budowę i rozumie zasady działania oraz zastosowania podstawowych członów automatyki i regulatorów w układach mechatronicznych, P_W2 zna zasady i dostępne środki i narzędzia służące realizacji układów sterowania.

K_W10 ma podstawową wiedzę z zakresu budowy mikrokontrolerów, systemów wbudowanych oraz systemów czasu rzeczywistego P_U1 potrafi w praktyce stosować systemy wbudowane do realizacji zadań sterowania i akwizycji danych pomiarowych

K_W11 ma podstawową wiedzę z zakresu zaawansowanych metod i narzędzi informatycznych oraz ich zastosowań, w tym wiedzę z zakresu komunikacji człowiek-komputer oraz metod sztucznej inteligencji, P_W3 zna zasady i narzędzia do realizacji rozwiązań programistycznych w zakresie logiki, GUI oraz zapewnienia komunikacji.

K_U07 potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z modelowaniem i projektowaniem elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania — integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, automatyki i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych), P_U2 potrafi realizować zadania praktyczne wymagające zastosowania języków C#, C++, układów elektroniki i sterowania z jednoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i innych pozatechnicznych.

K_U10 potrafi projektować i budować proste systemy mechatroniczne tworzące zintegrowane układy: mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elektroniczne oraz informatyczne,

K_U18 potrafi wykorzystać poznane zaawansowane metody i narzędzia informatyczne do budowy interfejsów użytkownika oraz programowania systemów mobilnych, P_U3 potrafi wykorzystywać środowisko pracy Visual Studio w zakresiu budowy GUI do realizacji rozwiązań mechatronicznych z wykorzystaniem elementów sterowania, napędów, czujników pomiarowych.

Metody i kryteria oceniania:

- uczestnictwo w zajęciach, realizowanie zadań w trakcie zajęć (w przypadku nie skończenia w sali, należy dokończyć w domu i umie-ścić w folderze do kolejnych zajęć, w sytuacji gdy do dokończenia potrzebny jest sprzęt należy dokończyć należy na znaleźć czas na kolejnych zajęciach na dokończenie elementów które wymagają sprzętu.)

- kolokwium przy komputerze w formie zadania lub rozmowy na przy-kładzie kodu.

Zakres tematów:

L1 – wprowadzenie środowiska VS,

K_W11 , K_U07, K_U18, K_U10

L2 – pdst. Programowania układów Arduino, najważniejsze biblioteki programistyczne,

K_W07, K_W08, K_W10, K_U18

L3,4 – akwizycja i wizualizacja danych pomiarowych, transmisja danych pomiarowych live do modułu GUI

K_W07, K_W08, K_W10, K_U18

L5 – wykorzystanie baz danych do gromadzenia i przetwarzania danych pomiarowych,

K_W11 , K_U07, K_U18, K_U10

L6 – budowa prostych sieci IP przewodowych i bezprzewodowych i ich zastosowanie do reali-zacji pomiarów,

K_W11 , K_U07, K_U18, K_U10

L7 – sterowanie podstawowymi elementami wykonawczymi z poziomu interfejsów GUI: silnik DC, serwomechanizm,

K_W07, K_W08, K_W10, K_U18

L8 - podsumowanie omawianych zagadnień,

K_W11 , K_U07, K_U18, K_U10, K_W07, K_W08, K_W10, K_U18

Kolejność realizacji może ulec zmianie w celu dostosowania do poziomu grupy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga środa (parzyste), 17:45 - 19:15, sala 109 (PS)
Michał Pakuła 7/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.