Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika płynów 1300-Mt35MP-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Slajdy przeprowadzonych wykładów.
Metody dydaktyczne: metody problemowe
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja multimedialna (udostępniana studentom).
Literatura:

1. T. Gryboś, Podstawy mechaniki płynów, Tom 1 i 2, PWN 1998,

2. R. Gryboś, Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów, tom 1 i 2, PWN 2002,

3. E.S. Burka, T.J. Nałęcz, Mechanika płynów w przykładach: teoria, zadania, rozwiązania, Wyd. Naukowe PWN 2002.

Efekty uczenia się:

W01.

Zna znaczenie zagadnień mechaniki płynów w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice (K_W09).

W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz pod-stawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki płynów (K_W09).

W03.

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady mechaniki płynów (K_W09).

W04.

Zna liczne zastosowania mechaniki płynów w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich (K_W09).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej studenta z wykładów są wyniki uzyskane z dwóch kolokwiów z zagadnień teoretycznych, prezentowanych na wykładach. Uwzględniana jest także aktywność studenta na wykładach.

Zakres tematów:

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe koncepcje i pojęcia mechaniki płynów, podstawy modelowania ruchu płynu, jako ośrodka ciągłego, jego statycznego i dynamicznego oddziaływania z innymi ciałami, metody otrzymywania opisu przepływu płynu. Zakres tematyczny modułu obejmuje: Wiadomości wstępne; organizacja zajęć dydaktycznych oraz metody i kryteria oceny studentów, ogólna charakterystyka przedmiotu. Podstawowe własności fizyczne płynów. Podstawy analizy pól; pojęcie operatora nabla, gradientu, dywergencji i rotacji. Równania mechaniki płynów; równania bilansu masy, pędu; model barotropowego płynu idealnego: równanie Clapeyrona; równania Eulera; równanie Bernouliego i jego zastosowania; model lepkiego płynu Newtona: równania Naviera-Stocksa. Statyka płynów; podstawowe równania, napór płynu na ściankę, warunki równowagi ciał zanurzonych w cieczy; prawo Archimedesa; warunki pływania ciał stałych. Przepływy płynu; opis przepływu płynu lepkiego przez rurę,.przepływy potencjalne. Propagacja fal w płynach; Równania propagacji fal, podstawowe charakterystyki fal, opis zjawiska odbicia i przenikania fal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:00 - 15:30, sala 6
Mieczysław Cieszko 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.