Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika płynów 1300-Mt35MP-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. K. Baran-Gurgul. Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. Kraków 2005.
2. Slajdy przeprowadzonych wykładów.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Ćwiczenia z przedmiotu polegają głównie na rozwiązywaniu zadań przy tablicy. Ćwiczenia z każdego nowego działu przerabianego materiału poprzedzone są przedstawieniem na przykładzie metodyki rozwiązywania tego typu zadań. Po każdych zajęciach, część materiału ćwiczeń jest realizowana w formie zadań domowych. Każdy nowy dział przerabianego materiału poprzedzony jest kartkówką sprawdzającą przygotowanie teoretyczne studentów do zajęć ćwiczeniowych. Okresowe sprawdzenie wiadomości przeprowadza się w formie kolokwiów, dwukrotnie w czasie semestru.
Literatura:

1. T. Gryboś, Podstawy mechaniki płynów, Tom 1 i 2, PWN 1998,

2. R. Gryboś, Zbiór zadań z technicznej mechaniki płynów, tom 1 i 2, PWN 2002,

3. E.S. Burka, T.J. Nałęcz, Mechanika płynów w przykładach: teoria, zadania, rozwiązania, Wyd. Naukowe PWN 2002.

Efekty uczenia się:

U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu mechaniki płynów (K_U07).

U02.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do roz-wiązania problemów z zakresu mechaniki płynów (K_U07, K_U29).

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny końcowej studenta są:

• wyniki uzyskane z dwóch kolokwiów,

• ocena ze sprawdzianów przygotowania teoretycznego do zajęć,

• ocena końcowa pracy studenta podczas zajęć ćwiczeniowych.

W trakcie kolokwiów sprawdzana jest umiejętność rozwiązywania zadań.

Zakres tematów:

W ramach ćwiczeń, prowadzonych równolegle do tematów realizowanych na wykładach, studenci rozwiązują zadania dotyczące podstawowych zagadnień inżynierskich z mechaniki płynów. Zakres tematyczny zadań obejmuje: Podstawowe własności fizyczne płynów; gęstość masy płynu i ich mieszanin; ściśliwość płynu, rozszerzalność cieplna cieczy i gazów. Statyka gazów; równanie Clapeyrona i jego zastosowania, równanie barometryczne, wyznaczanie parametrów stanu gazu i ich mieszanin, przemiana izotermiczna, izobaryczna i izochoryczna gazu. Statyka cieczy; wzór manometryczny, równowaga względna; napór płynu na ściankę, warunki równowagi ciał zanurzonych w cieczy; prawo Archimedesa; warunki pływania ciał stałych. Przepływy płynu nielepkiego; wydatek przepływu, równanie Bernouliego i jego zastosowania: prędkość i czas wypływu płynu ze zbiornika. Przepływy płynu lepkiego; przepływu płynu lepkiego przez rurę i układy rur.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:45 - 17:15, sala 14
Katarzyna Kazimierska-Drobny 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.