Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe i technologie internetowe 1300-Mt35SKiTI-SP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Lewis W., “Akademia sieci Cisco CCNA Exploration se-mestr 3. Przełączanie w sieci LAN i sieci bezprzewodowe”, PWN, Warszawa 2011.
2. Tanenbaum A.S., „Computer Networks”.
3. Krysiak K., „Sieci komputerowe. Kompendium”.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Literatura:

1. Graziani R., Johnson A., “Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr. Protokoły i koncepcje routingu”, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W1.

Ma podstawową wiedzę w zakresie tworze-nia aplikacji internetowych i prostych stron WWW.

U1.

Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej sieci komputerowej celem rozwiązywania problemów w niej występujących.

U2.

Ma podstawową wiedzę w zakresie konfigu-racji podstawowych urządzeń sieciowych jak przełącznik i router.

U3.

Potrafi sformułować algorytmy służące rozwiązywaniu problemów w sieciach komputerowych oraz algorytmy zaimplementowane w popularnych protokołach sieciowych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny (składający się z max. 10 pytań o charakterze praktycznym, np. zadania z adresacji lub pytania, na które należy udzielić krótkiej odpowiedzi składającej się z kilku słów) lub egzamin pisemny składający się z max. 5 pytań o charakterze opisowym lub ustny

Zakres tematów:

Poznawanie sieci – podstawowa terminologia. Budowa sieciowego systemu operacyjnego. Protokoły i komunikacja w sieci – model ISO/OSI i inne modele odniesienia. Warstwa fizyczna i dostępu do sieci – technologie dostępowe CSMA/CA i CSMA/CD, podstawowe rodzaje mediów transmisyj-nych. Technologia Ethernet i sieci lokalne – domeny kolizyjne, budowa i działanie przełącznika LAN. Warstwa sieciowa – domeny rozgłoszeniowe, budowa i działanie routera. Warstwa transpor-towa – segmentacja, protokoły TCP i UDP. Adresacja i podsieci IP (wersja 4 i 6) – podział sieci IPv4 na podsieci ze stałą i zmienną maską, routing bezklasowy CIDR/VLSM. Warstwa aplikacji – pod-stawowe usługi sieciowe: poczta elektroniczna (SMTP, IMAP, POP, autoryzacja, zabezpieczenia), transmisja danych (FTP, SCP), zdalny dostęp (telnet, SSH, usługi terminalowe), serwisy informacyj-ne (HTTP). Wykrywanie i rozwiązywanie problemów z siecią.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 14
Wiesław Urbaniak 16/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.