Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe i technologie internetowe 1300-Mt35SKiTI-SP
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Lewis W., “Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr 3. Przełączanie w sieci LAN i sieci bezprzewodowe”, PWN, War-szawa 2011.
2. Tanenbaum A.S., „Computer Networks”.
3. Krysiak K., „Sieci komputerowe. Kompendium”.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
Literatura:

1. Graziani R., Johnson A., “Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr 2. Protokoły i koncepcje routingu”, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

W1.

Ma podstawową wiedzę w zakresie tworze-nia aplikacji internetowych i prostych stron WWW.

U1.

Potrafi korzystać z dokumentacji technicznej sieci komputerowej celem rozwiązywania problemów w niej występujących.

U2.

Ma podstawową wiedzę w zakresie konfiguracji podstawowych urządzeń sieciowych jak przełącznik i router.

U3.

Potrafi sformułować algorytmy służące rozwiązywaniu problemów w sieciach komputerowych oraz algorytmy zaimplementowane w popularnych protokołach sieciowych.

Metody i kryteria oceniania:

średnia ocen ze sprawdzianów (tzw. wejściówek).

Zakres tematów:

Identyfikacja zagrożeń w sieci. Śledzenie połączeń. Zarządzanie serwerem WWW. Usługi i protokoły poczty elektronicznej. Analiza jednostek danych protokołów sieciowych. Analiza protokołów TCP i UDP z wykorzystaniem netstat. Protokoły warstwy transportowej. Stos protokołów TCP/IP. Analiza protokołów warstwy transportowej i warstwy aplikacji. Konfiguracja bramy domyślnej w sieci LAN. Śledzenie trasy pakietów do sieci docelowej. Działanie protokołu ICMP – polecenia ping i traceroute. Dzielenie sieci klasowych na podsieci o stałej i zmiennej długości maski. Analiza ramek Ethernet w sieci lokalnej. Okablowanie w sieciach LAN i WAN. Analiza protokołu ARP. Działanie przełącznika w sieci LAN – analiza tablicy CAM. Podstawowa konfiguracja routera i przełącznika. Dokumentowanie sieci.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:45 - 10:15, sala 108 (PS)
Maciej Piechowiak 8/9 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 108 (PS)
Piotr Żmudziński 8/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.