Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych 1300-Inf12AiSD-SP
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Cormen T. H. , Leiserson C. E. , Rivest R. L. , Stein C. Wprowadzenie do algorytmów. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne.
2. Jamro M. Struktury danych i algorytmy w języku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji.
3. Weiss M. A. , Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Pearson Education 2014.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
metody aktywizujące
metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
Literatura:

1. Wróblewski P. Algorytmy struktury danych i techniki programowania. Helion.

2. Banachowski L. , Diks K. , Rytter W. Algorytmy i struktury danych. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne.

3. Lipski W. Kombinatoryka dla programistów. Wydawnictwo Naukowo - Techniczne.

Efekty uczenia się:

w1,w2, u1, u2, u3, u4

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie programów i sprawozdań w trakcie pracy w laboratorium, sumaryczna liczba (1 program / sprawozdanie ocena 3.0; 2,3 3.5; 4,5 4.0; 6,7 4.5; 8,9 5.0).

Opracowanie programów i sprawozdań po skończeniu semestru (płyta CD/DVD), sumaryczna liczba (8,9 programów/sprawozdań ocena 3.0; 10,11 3.5; 12,13 4.0; 14,15 4.5; 16,17 5.0).

Zakres tematów:

Czas obliczania liczby Pi metodą całkowania numerycznego (sekwencyjne (różne tryby), równoległe).

Rekurencja (silnia, ciąg Fibonacciego, zapis binarna liczby).

Sortowanie (bąbelkowe, sortowanie przez wstawianie, sortowanie szybkie, sortowanie przez kopcowanie).

Sterta.

Lista jednokierunkowa, stos, dwukierunkowa).

Drzewa. Drzewa binarne i wyrażenia arytmetyczne. Uniwersalna struktura słownikowa

Grafy (poszukiwanie najkrótszej drogi w grafie – algorytm Dijkstry, minimalne (maksymalne) drzewo rozpinające – algorytmy Prima i Kruskala).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 109 (PS)
Andrey Grishkevich 15/16 szczegóły
2 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 106 (PS)
Andrey Grishkevich 7/16 szczegóły
3 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, sala 110 (PS)
Mariola Marciniak 18/16 szczegóły
5 każdy wtorek, 16:00 - 17:30, sala 110 (PS)
Marcin Kowalewski 21/16 szczegóły
6 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 107 (PS)
Bartosz Paprocki, Mariola Marciniak 18/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.