Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza matematyczna 1300-Inf12AM-SP
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. G. Decewicz, W. Żakowski, Matematyka cz. I, Analiza matematyczna, WNT, Warszawa 2003.
2. S. Szymański, T. Ledworowski "Matematyka" Skrypt dla studentów Wychowania Technicznego, cz. I, II, WSP Bydgoszcz.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Metody dydaktyczne - inne: Krótkie przypomnienie wiadomości teoretycznych z wykładu dotyczących tematyki danych ćwiczeń; rozwiązywanie zadań przy tablicy przez studenta, w niektórych przypadkach ze wskazówkami i podpowiedziami prowadzącego oraz reszty grupy.
Literatura:

1. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2007.

2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach. Część I, PWN, Warszawa 2001. (CAŁKI)

3. M. Lassak, Matematyka dla studiów technicznych, Wydawnictwo Wspierania Procesu Edukacji, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

W1, W2,, U1, U2, U3 U4, U5

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie uzyskanej oceny ze sprawdzianów w danym semestrze oraz aktywności studenta w trakcie zajęć.

1. Zapowiedziane przez wykładowcę sprawdziany (zaliczenie od 50% maksymalnej liczby punktów uzyskanych ze wszystkich sprawdzianów w danym semestrze)

kryteria oceniania:

od 90% do 100% maksymalnej liczby punktów - ocena bdb

od 80% do 89% - ocena db+

od 70% do 79%. -ocena db

od 60% do 69%. - ocena dst+

od 50% do 59% - ocena dst

poniżej 50% - ocena ndst

Poprawa sprawdzianów w formie kolokwium (w II semestrze).

2. Aktywność w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

1. Zastosowania pochodnej (różniczka funkcji- wyznaczanie przybliżonej wartości funkcji w punkcie oraz wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w celu weryfikacji uzyskanych wyników, obliczanie granic z zastosowaniem reguły de l’ Hospitala). Pochodne wyższych rzędów. Ekstrema funkcji. Znajdowanie najmniejszej i największej wartości funkcji. Badanie przebiegu zmienności funkcji.

2. Obliczanie całek nieoznaczonych (metody całkowania przez części i przez podstawienie).

3. Obliczanie całek oznaczonych. Zastosowania całek oznaczonych do obliczanie pól trapezów krzywoliniowych.

4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 7
Halina Wiśniewska 30/30 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:45 - 15:15, sala 6
Halina Wiśniewska 19/29 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala 6
Halina Wiśniewska 30/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.