Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy operacyjne 1300-Inf12SO-SP
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Sobaniec C., System operacyjny Linux – przewodnik użytkownika, Wyd. Nakom, 2002.
2. Marczyński J., Red Hat Linux – ćwiczenia praktyczne, Helion, 2000.
3. Królikowski Z., M. Kempiński, Materiały dydaktyczne „Linux – użytkowanie i programowanie” w wersji elektronicznej, UKW, 2017.
4. Wawrzyniak D., Brzeziński J., Materiały dydaktyczne do przedmiotu „Systemy operacyjne” - http://wazniak.mimuw.edu.pl
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Stallings W., Systemy operacyjne – Struktura i zasady budowy, Wyd. PWN, 2006.

2. Tanenbaum A.S., Systemy operacyjne, Wyd. III, Wyd. Helion, 2010.

3. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne: Podstawy systemów operacyjnych, WNT, W-wa, 2005.

4. Królikowski Z., Materiały dydaktyczne „Systemy operacyjne” w wersji elektronicznej, UKW, 2017.

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie systemów operacyjnych. (K_W06)

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywa-niu prostych zadań informatycznych z zakresu systemów operacyjnych. (K_W10)

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł nt. systemów operacyjnych. (K_U01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny składa się z ~20 pytań o charakterze problemowym oraz krótkich zadań. Kryteria oceniania: 15-18 pkt – 3.0; 19-21 pkt – 3.5; 22-24 pkt – 4.0; 25-27 pkt – 4.5; 28-30 pkt – 5.0

Zakres tematów:

W ramach wykładu przedstawiane są następujące treści programowe. Zadania systemu operacyjnego. Systemy plików, w tym m.in.: struktury plików, katalogi, zarządzanie przestrzenią na dysku, metody alokacji plików, optymalizacja ruchu głowic dyskowych, mechanizm buforów systemowych. Zarządzanie pamięcią operacyjną: logiczna i fizyczna przestrzeń adresowa, mechanizm wymiatania, organi-zacje pamięci, zarządzanie pamięcią stronicowaną i segmentowaną. Pamięć wirtualna. Zarządzanie procesami i wątkami. Model procesu. Komunikacja międzyprocesowa. Algorytmy szeregowania procesów (zadań). Wywłaszczanie. Synchronizacja procesów, w tym klasyczne problemy synchroniza-cyjne. Problem zakleszczenia (zastoju) i metody jego rozwiązywania. Metody wykrywania i usuwania zakleszczenia. „Głodzenie” procesów. Zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 13:00, sala 02
wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 11:15, sala 02
Zbyszko Królikowski 79/89 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.