Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Algorytmy i struktury danych 1300-Inf2AiSD-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Algorytmy i struktury danych, L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.
2. Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C++, Pearson Education 2014.
Metody dydaktyczne: metody dyskusyjne
metody pracy ze źródłami
metody problemowe
wykład konwersatoryjny
wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Wprowadzenie do algorytmów, Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2004.

2. Kombinatoryka dla programistów, W. Lipski, W. Rytter, Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, 2006.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

K_W03, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U25, K_U26, K_U27

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K_K01, K_K02, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu na ocenę pozytywną

Zakres tematów:

1. Maszyna Turinga, maszyna RAM

2. Złożoność obliczeniowa (notacja asymptotyczna)

3. Algorytmy sortujące (sortowanie bąbelkowe, przez wstawianie, przez wybieranie, przez scalanie, sortowanie szybkie, przez kopcowanie)

4. Struktury danych (stos, kolejka. lista, drzewo, kopiec)

5. Algorytmy grafowe (np. przechodzenie po grafie, poszukiwanie najkrótszej drogi w grafie – algorytm Dijkstry)

6. Algorytmy kombinatoryczne (np. algorytmy generujące permutacje, kombinacje)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 11:00, sala 5
Bartosz Paprocki, Mariola Marciniak 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.