Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka dyskretna 1300-Inf2MD-NP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Z. Pałka, A. Ruciński, Wykłady z kombinatoryki - cz. 1: Przeliczanie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia konwersatoryjne
Literatura:

1. Rybnikow K. A. (red.), Analiza kombinatoryczna w zadaniach, PWN Warszawa, 1988.

2. Wilson R. J., Wprowadzenie do teorii grafów, PWN Warszawa, 1998.

Efekty uczenia się:

U1, U2, U3.

Metody i kryteria oceniania:

Do uzyskania zaliczenia konwersatorium wymagane jest:

- aktywna obecność na zajęciach;

- uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch sprawdzianów pisemnych (kombinatoryka i zliczanie oraz teoria grafów).

Zakres tematów:

1. Indukcja matematyczna, relacje.

2. Schematy kombinatoryczne: wariacje, kombinacje, permutacje.

3. Równania rekurencyjne i funkcje tworzące.

4. Pojęcia wstępne teorii grafów: graf i digraf, stopnie wierzchołków, rodzaje grafów (grafy dwudzielne, regularne, turnieje, etc.).

5. Planarność grafu, wzór Eulera z zastosowaniami.

6. Drogi i cykle, drogi i cykle Eulera, drogi i cykle Hamiltona.

7. Drzewa i lasy, drzewa (lasy) rozpinające, twierdzenia Cayleya i Kirchhoffa o zliczaniu drzew rozpinających.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda niedziela, 9:00 - 11:15, sala 5
Waldemar Sieg 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.