Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika komputerowa 1300-Inf3GK-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Phyllis Davis „Po prostu CorelDRAW X3PL”. Helion 2007.
2. Tomasz P. Zieliński „Od teorii do cyfrowego przetwarzania sygnałów” AGH Kraków 2002.
3. Joanna i Maciej Pasek „CorelDRAW X3 PL. Ćwiczenia praktyczne.” Helion 200

Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna, materiały elektroniczne
Literatura:

1. M. Jankowski „Elementy grafiki komputerowej”. WNT 2006

2. J. Zabrodzki „Wprowadzenie do grafiki komputerowej”. WNT 2001.

Efekty uczenia się:

W1. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie grafiki i komunikacji człowiek-komputer (K_W07)

W2. Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu grafiki i komunikacji człowiek-komputer (K_W11)

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie (K_U01)

U2. Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych związanych z grafika komputerową (K_U28)

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny

Zakres tematów:

1. Zakres widzialnego promieniowania elektromagnetycznego

2. Pojęcie barw (barwy chromatyczne i achromatyczne), mieszanie barw (addtytywne i subtraktywne). Ogólne pojęcie światła achromatycznego i barwnego.

3. Standaryzacja grafiki CIE oraz pojęcie płaszczyzny w przestrzeni barw.

4. Oko i jego właściwości.

5. Pojęcie modeli barw i ich różnice (RGB, CMY, Lab, HSV, YIQ, YUV)

6. Pojęcie grafiki rastrowej i wektorowej.

7. Zapoznanie z mapami bitowymi na przykładzie 1, 8, 16, 24 i 32 bitowej rozdzielczości

8. Rozpoznawaniem formatu zapisu pliku graficznego na potrzeby druku, prezentacji multimedialnej oraz do Internetu.

9. Przeprowadzenie testu kompresji JPG – porównanie jakoś/rozmiar pliku.

10. Pojęcie histogramu w grafice komputerowej

11. Fraktale i ich zastosowanie.

12. Pojęcie maski (zaznaczenia), operacje na zaznaczeniach

13. Operacje na warstwach – dodawanie, łączenie

14. Przekształcenia – skalowania, obroty, wypełnienie, klonowanie

15. Konwertowanie zdjęć kolorowych do skali szarości

16. Edycja grafiki w środowisku Matlab lub Octave.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 10:00 - 12:00, (sala nieznana)
Krzysztof Tyburek 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.