Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy inżynierii oprogramowania 1300-Inf3PIO-NP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Geri Schneider, Ivar Jacobson: Stosowanie przypadków użycia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. ISBN 83-204-2943-9. OCLC (OCoLC)749190348.
2. Alistar Cocburn: Jak pisać efektywne przypadku użycia. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. ISBN 83-204-2917-X. OCLC (OCoLC)749593430.
3. Grady Booch, Ivar Jacobson, James Rumbaugh: UML. Przewodnik użytkownika. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. ISBN 83-204-2743-6. OCLC (OCoLC)749339763.
4. Stanisław Wrycza, Bartosz Marcinkowski, Krzysztof Wyrzykowski: Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych : diagramy języka UML, modelowanie biznesowe, metodyki projektowe oparte na UML, narzędzia CASE. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2005. ISBN 83-7361-892-9. OCLC 8373618929.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem
Literatura:

1. Inżynieria oprogramowania / Ian Sommerville, ISBN: 83-204-2795-9

2. Inżynieria oprogramowania / Krzysztof Sacha. ISBN: 978-83-01-16179-8

Efekty uczenia się:

U1, U1, U3

Metody i kryteria oceniania:

- uczestnictwo w zajęciach wg listy pożądane

- w razie nieobecności na zajęciach kartkówkę można napisać na zajęciu kolejnym, natomiast diagram będzie przyjęty do oceny _przed_ podaniem prawidłowego rozwiązania

- w razie nieobecności na zajęciach usprawiedliwionej (w szczególności na podstawie zwolnienia lekarskiego i w razie zdarzeń losowych) sprawę rozstrzyga indywidualnie prowadzący

- ocena z kartkówki i diagramu jest wyliczana jako średnia z zaokrągleniem w górę, tj. 0 -> 0; 0,5 -> 1; 1 -> 1.

- ponieważ zajęcia dotyczą 3-ch diagramów, to możliwe jest uzyskanie 1 lub 2 lub 3 ocen 0 (i odpowiedniej liczby ocen 1)

- ocena na zaliczenie: jedna ocena "1" z kartkówek i diagramów daje 3, dwie -> 4, trzy -> 5.

Zakres tematów:

Lab 1. - Koncepcja UML: omówienie - Charakterystyka diagramów: -- klas (class) -- przypadków użycia (use case) -- czynności (activity) -- sekwencji (sequence) - Zapoznanie z oprogramowaniem do zajęć Software Ideas Modeler (SIM), wskazanie innych programów dedykowanych do modelowania - Sprawy organizacyjne zaliczenia zajęć Lab 2,3. - Diagram klas i przypadków użycia -- kartkówka sprawdzająca temat (ocena w skali 1/0 zaliczone/niezaliczone) -- ćwiczenia z tworzenia diagramów w programie SIM -- utworzenie diagramów na zadany temat w programie SIM (na ocenę 1/0) Lab 4,5. - Omówienie poprawnego rozwiązania dla zadań z lab. 3 (umieszczonego na blogu prowadzącego po zakończeniu cyklu wszystkich grup) i podanie ocen (kartkówek i diagramów) - Diagram czynności -- kartkówka sprawdzająca temat (ocena w skali 1/0) -- ćwiczenia z tworzenia diagramu w programie SIM -- utworzenie diagramu na zadany temat w programie SIM (na ocenę 1/0) Lab 6,7. - Omówienie poprawnego rozwiązania dla zadania z lab. 5 (jw.) i podanie ocen (kartkówka i diagram) - Diagram sekwencji -- kartkówka sprawdzająca temat (ocena w skali 1/0) -- ćwiczenia z tworzenia diagramu w programie SIM -- utworzenie diagramu na zadany temat w programie SIM (na ocenę 1/0) Lab 8. - Omówienie poprawnego rozwiązania dla zadania z lab. 7 (jw.) i podanie ocen (kartkówka i diagram) - Kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Janusz Dorożyński 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.