Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w aplikacjach użytkowych 1300-Inf3PwAU-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Michael Alexander, Richard Kusleika, Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha. Helion, Gliwice 2017, ISBN: 978-83-283-2858-7
2. Marcin Lis. SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II. Helion, ISBN 978-83-246-3051-6
3. Mary Jackson, Mike Staunton. Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA. Helion, ISBN 83-7361-340-4
4. http://www.theofficeexperts.com/officevba.htm
5. http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/sql-syntax.html
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna, materiały elektroniczne
Literatura:

1. Charles E. Brown, Access. Programowanie w VBA. Helion, ISBN 83-7361-807-4

2. Michael Alexander, Microsoft Access. Przewodnik dla użytkowników Excela. Helion, ISBN 978-83-246-2847-6

3. Larry Ullman, MySQL. Szybki start. Helion, ISBN 83-7361040-5

Marcin Lis, MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne. Helion, ISBN 83-246-0600-9

4. Janusz Dorożyński. Instrukcja instalacji silnika Mediawiki (materiał do wykładu)

Efekty uczenia się:

W1, W2

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładach, zaliczenie z oceną

Zakres tematów:

A. Visual Basic for Applications – MS Excel 2007 -> 2016

1.Wprowadzenie do VBA i wprowadzenie do edytora VBA

2.Organizacja kodu VBA i makra

3.Stosowanie zmiennych oraz ich typy

4.Funkcja w VBA

5.Procedura w VBA

6.Funkcja wbudowana w VBA

7.Sposoby komunikacji z użytkownikami

8.Stosowanie konstrukcji warunkowych

9.Pętle „For … Next …”

10.Pętle „Do … Loop”

11.Konstrukcja „Select case … End Select”

12.Wprowadzenie do tablic VBA i ich własności

B.Mediawiki

1.Omówienie silnika

2.Omówienie koniecznego środowiska

3.raktyczna instrukcja instalacji silnika

C.Przykład

1.Rozwiązanie z wykorzystaniem php i VBA (Excel) dla Wikipedii (silnik Mediawiki)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala 303
Janusz Dorożyński 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.