Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe II 1300-Inf3SKII-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Lewis W.: Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr 3. Przełączanie w sieci LAN i sieci bezprzewodowe, PWN, Warszawa 2011.
2. Tanenbaum A.S.: Computer Networks.
3. Krysiak K.: Sieci komputerowe. Kompendium.
Metody dydaktyczne: wykład kursowy
Metody dydaktyczne - inne: wykład, prezentacja multimedialna
Literatura:

1. Graziani R., Johnson A.: Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr. Protokoły i koncepcje routingu, PWN, Warszawa 2008.

2. Józefiok A.: W drodze do CCNA. Cześć II, Helion 2012.

Efekty uczenia się:

W1, W2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie problemowej (nie opisowej), np. obliczanie zadań z adresacji IP, sumaryzacji tras, pytania typu: wymień, uzupełnij pola, oblicz, przedstaw w postaci wykresu lub schematu blokowego.

Zakres tematów:

Wprowadzenie przełączania w sieci LAN, metody szybkiego przełączania ramek. Wirtualne sieci VLAN oraz łącza magistralne. Metody dystrybucji informacji o sieciach VLAN. Nadmiarowość i niezawodność sieci LAN. Metody agregacji łączy w heterogenicznej sieci LAN, strategie obciążania łączy magistralnych. Algorytmy drzewa rozpinającego STP w sieciach przełączanych. Standardy bezprzewodowych sieci lokalnych, kierunki rozwoju. Idea routingu w sieciach IP, metody przetwarzania pakietów przez węzły pośrednie. Budowa i konfiguracja routera. Struktura tablicy routingu. Trasy statyczne i domyślne, sumaryzacja tras. Routing między sieciami VLAN. Przełączniki wielowarstwowe. Mechanizmy ograniczania dostępu do usług i zasobów na styku sieci. Koncepcja list kontroli przeznaczonych do filtracji ruchu użytkowników sieci. Elementy bezpieczeństwa sieci lokalnej. QoS jako konsekwencja konwergencji usług w sieci LAN. Mechanizm dynamicznej konfiguracji hostów IP. Translacja adresów i portów na styku sieci. Wprowadzenie do routingu bezklasowego: podział sieci IPv4 na podsieci o zmiennej długości maski. Protokoły routingu dynamicznego: klasyfikacja, wady i zalety. Trasa domyślna i sumaryzacja tras IPv4. Protokół routingu RIPv2 jako przykład protokołu wektora odległości: automatyczne podsumowanie tras. Protokół routingu stanu łącza: wprowadzenie do protokołu OSPF, wyznaczanie metryki, sąsiedztwo w sieciach wielodostępowych. Protokół OSPF w sieci IPv6.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:00 - 11:00, (sala nieznana)
Maciej Piechowiak 18/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.