Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci komputerowe II 1300-Inf3SKII-NP
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 34
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rygory zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę
Literatura uzupelniająca: 1. Lewis W.: Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr 3. Przełączanie w sieci LAN i sieci bezprzewodowe, PWN, Warszawa 2011.
2. Tanenbaum A.S: Computer Networks.
3. Krysiak K.: Sieci komputerowe. Kompendium.
Metody dydaktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Metody dydaktyczne - inne: prezentacja przykładu, objaśnienie, prezentacja multimedialna, praca samodzielna z komputerem i urządzeniami sieciowymi
Literatura:

1. Graziani R., Johnson A.: Akademia sieci Cisco CCNA Exploration semestr. Protokoły i koncepcje routingu, PWN, Warszawa 2008.

2. Józefiok A.: W drodze do CCNA. Cześć II, Helion 2012.

Efekty uczenia się:

U1, U2

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdziany (tzw. wejściówki) na początku zajęć laboratoryjnych. Średnia z ocen jest oceną na zaliczenie przedmiotu. W przypadku, gdy student nie uzyska oceny średniej 3.0, przewidziane jest do wykonania dodatkowe zadanie praktyczne, weryfikujące wiedzę z całego semestru.

Zakres tematów:

Zaawansowana konfiguracja przełącznika L2. Przełącznik jako pierwsza linia ochrony sieci przed szkodliwym działaniem użytkowników. Tworzenie i administracja sieciami VLAN, konfiguracja łączy magistralny w technologii 802.1Q. Konfiguracja łączy zagregowanych miedzy przełącznikami L2. Podstawowa konfiguracja i zabezpieczenie routera, analiza tablicy routingu. Konfiguracja tras statycznych dla IPv4. Routing między sieciami witalnymi z wykorzystaniem zewnętrznego routera oraz przełącznika wielowarstwowego. Podnoszenie niezawodności sieci poprzez łącza nadmiarowe. Konfiguracja protokołu drzewa rozpinającego. Zarządzanie procesem wyboru korzenia drzewa STP, podnoszenie stabilności drzewa STP. Konfiguracja standardowych oraz rozszerzonych list kontroli dostępu. Projektowanie i testowanie spójności mechanizmu filtrowania ruchu w sieci jako istotny element bezpieczeństwa informacji w organizacji. Konfiguracja protokołu DHCP - automatycznej konfiguracji adresów hostów w wariancie lokalnym oraz scentralizowanym. Konfiguracja translacja adresów IP oraz portów TCP / UDP. Przekierowania portów dla połączeń TCP na styku sieci. Monitorowanie translacji adresów oraz dzierżawy adresów w puli. Konfiguracja złożonych struktur sieciowych w oprogramowaniu symulacyjnym. Efektywne projektowanie adresacji IP dla organizacji na podstawie realnej liczby hostów w sieci – VLSM. Konfiguracja protokołu RIPv2, analiza komunikatów przesyłanych między węzłami sieci. Konfiguracja i dostrajanie jednoobszarowego protokołu routingu OSPF. Konfiguracja OSPF dla sieci IPv6.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 16:15 - 17:45, sala 108 (PS)
Piotr Żmudziński 12/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 17:45 - 19:15, sala 108 (PS)
Piotr Żmudziński 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.