Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teleinformatyki 1300-Inf4PT-NP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Rygory zaliczenia zajęć: egzamin
Literatura uzupelniająca: 1. Zych J. Teleinformatyka dla bezpieczeństwa. FNCE 2018.
2. Materiały firmy Cisco.
3. Aktualne artykuły z czasopism naukowych.
4. Materiały własne.
Metody dydaktyczne: metody aktywizujące
metody dyskusyjne
wykład konwersatoryjny
wykład w toku problemowym
Literatura:

1. Zych J. Teleinformatyka dla bezpieczeństwa. FNCE 2018.

2. Materiały firmy Cisco.

3. Aktualne artykuły z czasopism naukowych.

4. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

W1. W2.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Egzamin obejmuje 15 pytań spośród podanych wcześniej 50 kluczowych zagadnień. Każde pytanie może zostać ocenione na 1 pkt. (odpowiedź pełna), 0,5 pkt. (odpowiedź poprawna, ale częściowa), 0 pkt. (odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi). Skala ocen:

14-15 pkt.: ocena 5 (bdb)

13-13,5 pkt.: ocena 4,5 (db+)

12-12,5 pkt.: ocena 4,0 (db)

11-11,5 pkt.: ocena 3,5 (dst+)

9,5-10,5 pkt.: ocena 3,0 (dst)

<9,5 pkt: ocena 2 (ndst)

Zakres tematów:

Przegląd rozwiązań i technologii sieci WAN. Protokoły transmisji danych

punkt-punkt w sieciach WAN: HDLC i PPP. Charakterystyka protokołu PPP.

Wprowadzenie do sieci wielodostępowych bez rozgłaszania: topologia

fizyczna i logiczna. Charakterystyka technologii Frame Relay.

Zagadnienia translacji adresów IPv4: translacja statyczna, dynamiczna, z

przeciążeniem adresu na interfejsie dostępowym (PAT). Protokoły i

techniki redundancji urządzeń dostępowych i bramy domyślnej w sieciach

korporacyjnych. Rozkładanie obciążenia między bramami domyślnymi.

Wprowadzenie do tunelowania ruchu w sieciach IPv4: charakterystyka

tunelu GRE, zagadnienia bezpieczeństwa w tunelach VPN, framework IPsec.

Tunelowanie ruchu IPv6 w sieciach IPv4. Technologie współczesnych sieci

operatorskich: MetroEthernet, MPLS. Monitorowanie i utrzymanie sieci.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 14:15, sala 6
Dariusz Mikołajewski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek przy ulicy M. Kopernika
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.